Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Bild och form i kulturskolan - ingår i Kulturskoleklivet

Kulturskoleklivet är utbildningssatsningen för dig som är verksam kulturskolepedagog och vill fortbilda dig eller för dig som är konstnär och vill undervisa i kulturskolan.

Foto: Niklas Björling

Den här kursen behandlar ämnet bild och form i kulturskolan utifrån ett didaktisk perspektiv. Kursen har fokus på barn och ungas skapande och tar upp teoretiska perspektiv på deras bildberättande. Vi tar upp bildteori, begrepp och metoder för att arbeta med bildsamtal samt gestaltande bildarbeten med didaktiska perspektiv. I kursen ingår även praktiskt arbete med enklare digitala verktyg och diskussion om bilder och mediers betydelser för hur bilder kommuniceras.

Läs mer om Kulturskoleklivet

 • Kursupplägg

  När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar.

  Undervisning

  Undervisningen har en laborativ karaktär och består av seminarier och workshops med undersökande och gestaltande processer. Närvaro på seminarier och workshops är obligatorisk.

  Examination

  Kursen examineras genom en individuell examinationsportfolio med didaktiska reflektioner och visuellt material.

  Examinator

  Lisa Öhman

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Lisa Öhman, elisabeth.ohman@su.se

  Studievägledning
  studievagledning.did@su.se

  Utbildningsadministration
  kursadmin.did@su.se