Att handleda och utveckla yrkeskunnande i lärarutbildningen, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar teorier och metoder avseende handledning. Professionsutveckling analyseras utifrån olika perspektiv. Frågeställningar och fenomen belyses utifrån teoretiska perspektiv inom ledarskap, ämnesdidaktik, etik, bedömning och samtalsteori. Genom analys och reflektion över egen och andras undervisning/verksamhet fördjupas förståelsen för handledningens villkor. Kursen behandlar också lärarutbildningens intentioner, styrdokument, VFU-bedömning och organisation.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen