Fördjupningskurs i handledning i lärarprofessionen, 15 hp

Om utbildningen

Kursen vänder sig dels till lärare som fungerar som handledare för lärarstudenter, dels till lärare med uppdrag och ansvar att leda utvecklingsarbete på skolan. Den ger en fördjupning av teorier och metoder avseende handledning, såväl individuell som i grupp. Kunskaper om handledningsprocessens olika aspekter behandlas och fördjupas.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen