Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Internationella perspektiv på religionsundervisning i Europa

  • 7,5 hp

Är du intresserad av hur religionskunskapsundervisningen ser ut i Europa?

Kursen behandlar olika typer av religionsundervisning som finns representerade i framförallt Europas statliga skolsystem. Religionsundervisningen relateras till respektive lands historia och samhällskontext samt till kyrka-stat relationer. Studiet av religionsundervisning sker på såväl makro, mezo som mikronivå, samt länkar samman dessa med tydliga klassrumsexempel vars innehåll spåras "uppåt". Såväl konfessionella som ickekonfessionella varianter av religionsundervisning, samt skolans relation till religösa undervisningsmiljöer utanför obligatorisk skola, studeras och diskuteras.

OBS! Kursen ges på engelska, läs mer om kursens innehåll: på den engelska kurssidan.