Internationella perspektiv på religionsundervisning i Europa, 7,5 hp