Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Lärande genom berättelser och rollspel i historie- och SO-undervisning

Berättelser och gestaltade berättelser – rollspel – erbjuder pedagogiska verktyg som enligt beprövad erfarenhet och forskning är effektiva hjälpmedel i klassrummet. Elever och lärare får en lustfylld utgångspunkt för samtal, arbete och lärande kring historia och samhälle.

Kursen behandlar teori och praktik kring elevers lärande genom berättelser och rollspel i historie- och SO-undervisning i grundskolan 4-9 samt i gymnasieskolan. Kursen beskriver och ger exempel på multimodala arbetsformer. Lärandemålen och kunskapskraven i historia/SO analyseras. Former för lärare och elevers bedömning och värdering av lärandet samt former för dialog kring utfallet diskuteras.

 • Kursupplägg

  I den här kursen får du som lärare tillfälle att undersöka nedanstående frågor med dina egna elever.

  •    Vilka tankar och känslor väcks när elever arbetar med berättelser och rollspel? 
  •    När blir historieundervisningen ett kreativt rum? 
  •    Vad betyder interaktivitet och estetik för elevernas lärande i historia/SO?

  Du genomför en fallstudie i egen undervisning och skaffar dig bättre kunskaper om dina elevers lärande i historia. Utgångspunkten är rollspel som du genomför i eget klassrum. Kunskapskraven i historieämnet är idag sammansatta för att klara flera förmågor. Både vi lärare och eleverna själva behöver “få syn på” hur vi förstår historia och nutid – hur lärandeprocessen ser ut och kan utvecklas
   

  Undervisning

  Undervisningen består av seminarier och handledning. Närvaro på seminarier är obligatoriskt. 

  Tider för seminarier och handledning bestäms i samråd med kursansvarig lärare.

  Du får handledning av universitetslärare och stimulerande utbyte med kollegor som arbetar med liknande frågor. Kursuppgifter är anpassade till deltagarnas pågående undervisning i skolan. 
   

  Examination

  Kursen examineras genom muntliga och skriftliga uppgifter.

  Examinator

  Per-Arne Karlsson: per-arne.karlsson@hsd.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Kursen är webbaserad (ges på distans).

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursadministratör: studieadmin@hsd.su.se

  Studievägledare: studievagledning@hsd.su.se

  Kursansvarig lärare: per-arne.karlsson@hsd.su.se