Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Bild och form i skolan II för fritidshem och årskurs F-6

Kursen ingår i Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång bild och form, och ges under utbildningens tredje termin.

Programsida med studiegång

Kursen innehåller bildstudier utifrån olika gestaltningsformer med inriktning mot kunskapsmålen i fritidshem och skola. Samtliga moment genomsyras av ett didaktiskt förhållningssätt i såväl praktiska som teoretiska moment. Kursen behandlar utvecklingen av bildens kommunikativa roll för individ, grupp och samhälle och är en fördjupning i bildämnets pedagogiska verksamhet.

 • Kursupplägg

  När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar.

  Delkurser

  Kursen består av tre delar:

  1. Visuell kultur och kommunikation B, 4 hp
   Delkursen behandlar visuella kulturteorier och dess begrepp både genom gestaltande bildarbeten och skriftliga moment. Delkursen fördjupar förståelsen för genrers, texters och mediers betydelser för hur bilder kommunicerar olika budskap. I delkursen behandlas olika bildtolkningar samt grundläggande begrepp för att arbeta med bildanalys. Delkursen ger kunskaper om visuella budskap som propaganda och reklam med sin grund i retorik och kommunikation. Delkursen behandlar även historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. Samtliga kunskaper bearbetas ur ett bildämnesdidaktiskt perspektiv genom lektionsplaneringar och seminarium.
  2. Projektarbete, 3 hp
   Delkursen innefattar ett gestaltande och undersökande bildarbete med ett tematiskt och ämnesdidaktiskt perspektiv. Genom användningen av olika digitala verktyg blir även kommunikativa övningar med bildtolkningar och bildanalys en del av det tematiska arbetet.
  3. Portfolio med ämnesdidaktisk reflektion B, 8 hp
   Delkursen fördjupar bildskapande med material, verktyg och tekniker för två och tredimensionellt arbete. Portfoliometoder och presentationsteknik fördjupas och behandlas både i den kommunikativa gestaltande presentationsformen samt genom kursens littereratur. Portfolions innehåll bearbetas genom bildämnets didaktiska perspektiv.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, litteraturstudier, tematiska bildverkstäder och workshops, studiebesök, projektarbeten, läsloggar samt grupparbete.

  Muntliga redovisningar av gestaltande arbeten, portfoliovisningar och inlämning av seminarieuppgifter är obligatoriska inslag i kursen.

  Närvaro på all undervisning är obligatorisk.

  Examination

  • Del 1 examineras genom tre visuella redovisningar och tre skriftliga inlämningsuppgifter.
  • Del 2 examineras genom en visuell redovisning, en skriftlig inlämningsuppgift samt en muntlig redovisning i form av opposition på andras projektarbete.
  • Del 3 examineras genom en redovisning i form av en individuell digital portfoliouppgift.

  Betygskriterier HVB2FR - gäller från HT 2020 (94 Kb)

  Examinator

  Lisa Öhman

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Lisa Öhman, elisabeth.ohman@su.se

  Studievägledning
  studievagledning.did@su.se

  Utbildningsadministration
  kursadmin.did@su.se