Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Lärande genom berättelser och rollspel i historie- och SO-undervisning

Berättelser och gestaltade berättelser – rollspel – erbjuder pedagogiska verktyg som enligt beprövad erfarenhet och forskning är effektiva hjälpmedel i klassrummet. Elever och lärare får en lustfylld utgångspunkt för samtal, arbete och lärande kring historia och samhälle.

Kursen behandlar teori och metod för utvärdering och bedömning av lärande vid användning av berättelser och rollspel i historie- och SO-undervisning i grundskolans årskurs 4-9 samt i gymnasieskolan. Lärandemålen och kunskapskraven i historia/SO analyseras ur klassrumsperspektiv. Vidare behandlas hur berättelser och rollspel (multimodala former) används i undervisning för elevundersökning av lärandeutfall. Former för lärares och elevers bedömning och värdering av lärandet samt former för dialog kring utfallet diskuteras. I kursen behandlas också lärares och elevers metakognition och epistemologi i historia.

Frågeställningar som behandlas i kursen:

 • Vad innebär "historisk bildning", "historiemedvetande" och "narrativ kompetens"?
 • Hur utvecklas historieförståelse och historiskt tänkande i en undervisningsmiljö med rollspel?
 • Vilka tankar och känslor skapas hos eleven när hen deltar i ett rollspel i SO/historia?
 • Hur kan elevens lärande dokumenteras och analyseras?
 • Hur kan kriterier utformas vid värdering av lärande genom berättelser och rollspel?
 • Hur kan eleven bedöma och värdera sitt eget lärande?
 • Hur blir eleven medveten om sin egen syn på historia och sitt historiska tänkande?

Den här kursen är en fortsättning på kursen Berättelser och rollspel som pedagogiska verktyg i historie- och SO-undervisning.

 • Kursupplägg

  När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar.

  Undervisning

  Undervisningen består av seminarier och handledning. Närvaro på seminarier är obligatoriskt.

  Examination

  Kursen examineras genom muntliga och skriftliga uppgifter.

  Examinator

  Per-Arne Karlsson

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Kursen startar i mitten av september och ges onsdags- eller torsdagskvällar kl 18.00-21.00 (ett seminarium per månad hela höstterminen). Du får välja om du följer ett onsdags- eller torsdagsseminarium.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  All kursinformation inklusive den obligatoriska kurslitteraturen kommer att finnas i Athena omkring den 1 september.

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Per-Arne Karlsson, per-arne.karlsson@su.se

  Studievägledning
  studievagledning.did@su.se

  Utbildningsadministration
  kursadmin.did@su.se