Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Lärande genom berättelser och rollspel i historie- och SO-undervisning

Berättelser och gestaltade berättelser – rollspel – erbjuder pedagogiska verktyg som enligt beprövad erfarenhet och forskning är effektiva hjälpmedel i klassrummet. Elever och lärare får en lustfylld utgångspunkt för samtal, arbete och lärande kring historia och samhälle.

För dig som är antagen HT2022

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Antagningsinformation för kurser

Välkommen att studera vid Institutionen för ämnesdidaktik. Du som är antagen till en kurs hos oss får särskilda e-postutskick från din utbildningsadministratör. Läs dem noga. Här har vi sammanfattat den viktigaste informationen.

Ung kvinna jublar åt ett glatt besked
Blev du antagen? Kom ihåg att tacka ja senast 22 juli. Foto: Mostphotos

Tacka ja

För att behålla din utbildningsplats måste du tacka ja senast 22 juli.

Tacka ja eller nej på antagning.se

Står du som reserv?
Du som blivit reservplacerad måste tacka ja på antagning.se för att behålla din plats. Om Institutionen för ämnesdidaktik kan erbjuda dig en utbildningsplats får du besked om det via e-post några dagar innan terminsstart.

Aktivera ditt universitetskonto

Aktiveringen av universitetskonton öppnar 8 augusti.

Aktivera ditt universitetskonto här

Registrera dig

Innan terminen startar måste du registrera dig på de kurser du ska gå i höst. Om inte din utbildningsadministratör meddelat dig annat är webbregistreringen öppen 8–14 augusti. Om du inte registrerar dig i tid förlorar du din utbildningsplats.

Webbregistrera dig i Ladok för studenter

Lärplattform
I undervisningen används Stockholms universitets lärplattform Athena för uppgifter och kommunikation med lärare och andra studenter. I Athena har varje kurs en egen kursplats, som du får tillgång till när du registrerat dig.

Logga in i Athena

Mer information finns på vår webb

För dig som ska börja studera i höst

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Kursen behandlar teori och metod för utvärdering och bedömning av lärande vid användning av berättelser och rollspel i historie- och SO-undervisning i grundskolans årskurs 4-9 samt i gymnasieskolan. Lärandemålen och kunskapskraven i historia/SO analyseras ur klassrumsperspektiv. Vidare behandlas hur berättelser och rollspel (multimodala former) används i undervisning för elevundersökning av lärandeutfall. Former för lärares och elevers bedömning och värdering av lärandet samt former för dialog kring utfallet diskuteras. I kursen behandlas också lärares och elevers metakognition och epistemologi i historia.

Frågeställningar som behandlas i kursen:

 • Vad innebär "historisk bildning", "historiemedvetande" och "narrativ kompetens"?
 • Hur utvecklas historieförståelse och historiskt tänkande i en undervisningsmiljö med rollspel?
 • Vilka tankar och känslor skapas hos eleven när hen deltar i ett rollspel i SO/historia?
 • Hur kan elevens lärande dokumenteras och analyseras?
 • Hur kan kriterier utformas vid värdering av lärande genom berättelser och rollspel?
 • Hur kan eleven bedöma och värdera sitt eget lärande?
 • Hur blir eleven medveten om sin egen syn på historia och sitt historiska tänkande?

Den här kursen är en fortsättning på kursen Berättelser och rollspel som pedagogiska verktyg i historie- och SO-undervisning.

 • Kursupplägg

  När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar.

  Undervisning

  Undervisningen består av seminarier och handledning. Närvaro på seminarier är obligatoriskt.

  Examination

  Kursen examineras genom muntliga och skriftliga uppgifter.

  Examinator

  Per-Arne Karlsson

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Kursen startar i mitten av september och ges onsdags- eller torsdagskvällar kl 18.00-21.00 (ett seminarium per månad hela höstterminen). Du får välja om du följer ett onsdags- eller torsdagsseminarium.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  All kursinformation inklusive den obligatoriska kurslitteraturen kommer att finnas i Athena omkring den 1 september.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Per-Arne Karlsson, per-arne.karlsson@su.se

  Studievägledning
  studievagledning.did@su.se

  Utbildningsadministration
  kursadmin.did@su.se