Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Berättelser och rollspel som pedagogiska verktyg i historie- och SO-undervisning

Vill du använda dig av berättelser och rollspel i din undervisning? Kursen riktar sig till dig som undervisar i historia och SO i grundskolans årskurs 4-9 eller i gymnasieskolan.

Kursen behandlar teori och metod för användning av berättelser och gestaltade berättelser (rollspel) i historie- och SO-undervisning i grundskolans årskurs 4-9 samt i gymnasieskolan. Kursen ger fördjupade kunskaper om pedagogiska funktioner för berättelser och gestaltade berättelser (rollspel).

Kursen ger också kunskaper om former för hur lärandet kan bedömas och utvärderas för olika typer av lärandemål (kunskapskrav).

Kursen anpassas till studentens och skolans intresse av berättelser och rollspel som redskap i undervisningen. Läsning av kurslitteratur och kursuppgifter individualiseras i hög utsträckning enligt intresse och behov. Målet är att studenten ska kunna designa en egen berättelse/rollspel för användning som redskap i sitt klassrum.

Under de webbaserade träffarna kommer teori och konkreta exempel varvas med samtal där studentens egna frågor och erfarenheter från undervisning är i fokus.

I kursen behandlas följande frågeställningar:

  • Vad är en berättelse/ett narrativ?
  • Vad är en gestaltad berättelse/ett rollspel?
  • Vilka funktioner fyller berättelser/narrativ och gestaltningar/rollspel i undervisning och lärande?
  • Vad innebär "narrativ kompetens"?
  • Hur designar man en berättelse eller en gestaltad berättelse/ett rollspel?
  • Vilka narrativ är lämpliga/funktionella att använda i historie- och SO-undervisning?
  • Hur blir redskapen effektiva för att nå kunskapskraven i skolans kurs- och ämnesplaner?
  • Hur kan lärandet utvärderas?