Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Berättelser och rollspel som pedagogiska verktyg i historie- och SO-undervisning

 • 7,5 hp

Kursen behandlar teori och metod för användning av berättelser och gestaltade berättelser (rollspel) i historie och SO-undervisning i grundskolan 4-9 samt i gymnasieskolan. Kursen ger fördjupade kunskaper om pedagogiska funktioner för berättelser och gestaltade berättelser (rollspel).

Kursen ger också kunskaper om former för hur lärandet kan bedömas och utvärderas för olika typer av lärandemål (kunskapskrav).

Kursdeltagarens egen undervisningspraktik är utgångspunkt för att designa och utveckla rollspel som kan användas i egen undervisning.

 • Kursupplägg

  I kursen kommer följande frågeställningar att behandlas:
  - Vad är en berättelse/ett narrativ?
  – Vad är en gestaltad berättelse/ett rollspel?
  - Vilka funktioner fyller berättelser/narrativ och gestaltningar/rollspel i undervisning och lärande?
  - Vad innebär ”narrativ kompetens”?
  - Hur designar man en berättelse eller en gestaltad berättelse/ett rollspel?
  - Vilka narrativ är lämpliga/funktionella att använda i historie- och SO-undervisning?
  - Hur blir redskapen effektiva för att nå kunskapskraven i skolans kurs- och ämnesplaner?
  - Hur kan lärandet utvärderas?

  Undervisning

  Undervisningen består av seminarier och handledning. Närvaro på seminarier är obligatoriskt. 

  Examination

  Kursen examineras genom muntliga och skriftliga uppgifter.

  Betygskriterier (368 Kb)

  Examinator

  Kursansvarig: Per-Arne Karlsson: per-arne.karlsson@hsd.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Undervisningen under höstterminens period A och B sker i huvudsak via webb/distans enligt kursens schema. Beroende på Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan fler möjligheter till campusundervisning komma att öppnas inför höstterminensperiod C och D. Information om detta läggs ut på kurshemsidan senast den 5/10.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Studieadministration: studieadmin@hsd.su.se

  Studievägledning: studievagledning@hsd.su.se