Att leda drama och tillämpad teater utifrån didaktiska överväganden, 7,5 hp

Om kursen

Kursen ger fördjupade kunskaper om ledarens uppgifter och didaktiska överväganden kring drama och tillämpad teater i pedagogiska sammanhang. Kursen behandlar:

* Relationen mellan demokratiska dimensioner, konstnärliga ambitioner och pedagogiska mål

* Olika strategier för målformulering och utvärdering inom ett drama-/teaterprojekt

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen