Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Drama med didaktisk inriktning

Kursen behandlar dramapedagogiskt arbete och användning av drama i olika pedagogiska sammanhang. Vidare behandlas gestaltande arbetsformer och reflektion kring eget och andras lärande samt praktisk tillämpning av drama i olika situationer under kursen. Kursen varvar ämnesteori och ämnesdidaktik.

Du som vill studera mot en kandidatexamen i huvudområdet de estetiska ämnens didaktik kan läsa den här kursen.

Läs mer under Examen

 • Kursupplägg

  Delkurser

  Kursen består av följande delar:

  Delkurs 1: Introduktion till drama med didaktisk inriktning, 7,5 hp
  Delkursen ger en introduktion till det dramapedagogiska fältet och behandlar dramaövningar, lek, berättande, kreativitet, samspel, improvisation och gestaltning. Vidare behandlas teorier kring gruppetablering, grupprocesser och kommunikation. Delkursen ger också en introduktion till akademiskt skrivande.

  Delkurs 2: Drama som verktyg för förändring - Forumspel, 7,5 hp
  Delkursen behandlar forumspel, rollspel och värderingsövningar. I delkursen behandlas också normkritik, intersektionalitet, hållbar utveckling och kritisk reflektion samt grundläggande konfliktförståelse och konfliktteori.

  Delkurs 3: Scenisk gestaltning, 7,5 hp
  Delkursen behandlar dramatisk framställning i teori och praktik, teaterns hantverk samt scenisk gestaltning i pedagogiska sammanhang.

  Delkurs 4: Drama som didaktiskt verktyg 7,5 hp
  I delkursen behandlas drama som verktyg i olika utbildningssammanhang och för olika lärandemål. Delkursen behandlar också processdrama som metod för lärande samt ledarskap och didaktik.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, workshops, seminarier, grupparbeten samt fältstudier.

  Kurskrav: deltagande i gestaltande gruppuppgifter är ett obligatoriskt inslag i kursen. Närvaro på föreläsningar, workshops och seminarier är obligatorisk.

  Examination

  Examinationsformer
  Delkurs 1: Introduktion till drama med didaktisk inriktning, 7,5 hp examineras genom ett praktiskt prov i form av en ledaruppgift och en individuell skriftlig inlämningsuppgift i form av en hemtentamen.

  Delkurs 2: Drama som verktyg för förändring - Forumspel, 7,5 hp examineras genom en gestaltande gruppuppgift i form av forumteater/forumspel och en individuell skriftlig inlämningsuppgift i form av hemtentamen.

  Delkurs 3: Scenisk gestaltning, 7,5 hp examineras genom en gruppuppgift i form av en scenisk gestaltning och en individuell skriftlig inlämningsuppgift i form av en hemtentamen.

  Delkurs 4: Drama som didaktiskt verktyg 7,5 hp examineras genom en praktisk gruppredovisning med gestaltande inslag och en individuell skriftlig inlämningsuppgift i form av en hemtentamen.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  Kursadministratör: studieadmin@hsd.su.se

  Studievägledare: studievagledning@hsd.su.se

  Kursansvarig lärare: