Att leda drama/teater med barn, 15 hp

Om utbildningen

Kursen behandlar ledarskap i drama/teater med barn- och ungdomsgrupper. Frågor kring ledarskap i teatersammanhang utforskas teoretiskt och praktiskt på såväl generell som personlig nivå. Dramapedagogiskt arbetssätt bidrar till fördjupad kunskap om ledarskapets dimensioner.

Kursen består av följande delar:

Delkurs I: Ämnesdidaktiska överväganden, 7,5 hp

Delkursen behandlar:

- pedagogiskt ledarskap i relation till barn och ungas teaterutövande

- gruppetablering och grupprocesser i teaterarbete med barn och unga

- kroppen som instrument i ledarskapet; rörelse, röst och tal

- manus, regi och skådespeleri ur ett ämnesdidaktiskt perspektiv

Delkurs II: Praktik, 7,5 hp

Delkursen behandlar:

- praktiskt drama/teaterarbete i barn- eller ungdomsgrupp

- observation, dokumentation och analys av ledarskap i drama/teaterarbete

Om ämnet: De estetiska ämnenas didaktik

De estetiska ämnenas didaktik

Är du intresserad av att leda och utveckla estetisk verksamhet med barn och unga, då är de estetiska ämnenas didaktik ett område för dig. Didaktik kan beskrivas som läran om undervisningens och lärandets teori och praktik. Utbildningen behandlar frågor om undervisning och lärande i det estetiska ämnesområdet, inom eller utanför det formella skolväsendet.

Kandidatprogrammet i estetiska ämnens didaktik drama/teater handlar om att leda och utveckla estetisk verksamhet med barn och unga. Det ger grundläggande kompetens i de estetiska ämnenas didaktik med fokus på drama och teater. Programmet erbjuder en praktisk utbildning för arbete med estetiska ämnen, konstformer och kulturprojekt med barn och unga på deras fritid. Programmet riktar sig till studenter som vill undervisa i estetiska ämnen, inom till exempel kulturskola och studieförbund.

ARBETSMARKNAD Kandidatprogrammet har utformats för att skapa goda ledare inom verksamheter för barn och ungas kulturutövande på fritiden, exempelvis kulturskola och studieförbund.

EXAMEN su.se/examen

Om intresseområdet: Människa, juridik, politik och samhälle

Är du nyfiken på människor och samhället? Hur vi fungerar enskilt och tillsammans, vilka krafter som styr oss, hur vi lär oss, hur vi satt upp regler och lagar och hur vi interagerar med varandra? Då finns det en mängd spännande ämnen för dig.

Här ryms allt från pedagogik, psykologi och genusvetenskap till statistik, statsvetenskap, juridik och mycket mer. De gemensamma nämnarna är människan och samhället, självständigt analytiskt tänkande och ofta ett internationellt perspektiv.