Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Att leda drama/teater med barn

Kursen behandlar ledarskap i drama/teater med barn- och ungdomsgrupper. Frågor kring ledarskap i teatersammanhang utforskas teoretiskt och praktiskt på såväl generell som personlig nivå. Dramapedagogiskt arbetssätt bidrar till fördjupad kunskap om ledarskapets dimensioner.

Kursen består av följande delar:

Delkurs I: Ämnesdidaktiska överväganden, 7,5 hp

Delkursen behandlar:

- pedagogiskt ledarskap i relation till barn och ungas teaterutövande

- gruppetablering och grupprocesser i teaterarbete med barn och unga

- kroppen som instrument i ledarskapet; rörelse, röst och tal

- manus, regi och skådespeleri ur ett ämnesdidaktiskt perspektiv

Delkurs II: Praktik, 7,5 hp

Delkursen behandlar:

- praktiskt drama/teaterarbete i barn- eller ungdomsgrupp

- observation, dokumentation och analys av ledarskap i drama/teaterarbete

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.