Att leda drama/teater med barn, 15 hp

Kursen behandlar ledarskap i drama/teater med barn- och ungdomsgrupper. Frågor kring ledarskap i teatersammanhang utforskas teoretiskt och praktiskt på såväl generell som personlig nivå. Dramapedagogiskt arbetssätt bidrar till fördjupad kunskap om ledarskapets dimensioner.

Kursen består av följande delar:

Delkurs I: Ämnesdidaktiska överväganden, 7,5 hp

Delkursen behandlar:

- pedagogiskt ledarskap i relation till barn och ungas teaterutövande

- gruppetablering och grupprocesser i teaterarbete med barn och unga

- kroppen som instrument i ledarskapet; rörelse, röst och tal

- manus, regi och skådespeleri ur ett ämnesdidaktiskt perspektiv

Delkurs II: Praktik, 7,5 hp

Delkursen behandlar:

- praktiskt drama/teaterarbete i barn- eller ungdomsgrupp

- observation, dokumentation och analys av ledarskap i drama/teaterarbete

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen