Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Ämnesfördjupning – drama som konstform

Kursen ingår i Kandidatprogrammet i de estetiska ämnenas didaktik.

Kursen ger fördjupad kunskap i drama och utforskar vad drama som konstform och drama i konstnärliga sammanhang kan innebära. Kursen behandlar också sceniska uttrycksmedel.

 • Kursupplägg

  Delkurser

  Kursen består av följande delar:

  Delkurs I: Konstnärliga dimensioner och drama, 7,5 hp

  Delkursen behandlar:
  - konstnärliga dimensioner i relation till dramadidaktik
  - publikinriktade uttryck inom drama, t.ex. berättande, forumteater, playback, improvisationsteater,
  performance
  - dramapedagogens roll i professionell konstnärlig produktion


  Delkurs II: Sceniska uttrycksmedel, 7,5 hp

  Delkursen behandlar:
  - att tänka och gestalta konstnärligt utifrån sceniska uttrycksmedel så som scenografi, kostym, mask, ljus och ljud
  - kommunikativa och konstnärliga dimensioner som regi, dramaturgi och konstnärlig ledning
  - produktion och projektledning
  - didaktiska perspektiv på ensemblearbete

  Undervisning

  Undervisningen har en laborativ karaktär och består av seminarier, workshops, drama/teaterpedagogiska övningar, litteraturseminarier, projektarbeten och studiebesök samt undersökande och gestaltande processer.

  Närvaro på seminarier, workshops och projektarbeten är obligatorisk.

  Examination

  Delkurs I: Konstnärliga dimensioner och drama, 7,5 hp examineras genom en individuell skriftlig inlämningsuppgift, ett praktisk prov i form av en ledaruppgift och redovisning av gruppuppgift. 

  Delkurs II: Sceniska uttrycksmedel, 7,5 hp examineras genom ett praktiskt prov i form av en gestaltande gruppuppgift och en individuell skriftlig inlämningsuppgift.

  Examinatorer VT21

  Eva Österlind
  Eva Hallgren
  Peter Sundebrant
  Sofia Cedervall

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Mer information

  Kursutvärdering

  Kursrapport VT19 (197 Kb)

 • Kontakt

  Kursadministratör: studieadmin@hsd.su.se

  Studievägledning: studievagledning@hsd.su.se

  Kursansvarig: eva.hallgren@hsd.su.se