Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Scenisk produktion - konstnärlig gestaltning inför publik

Kursen ingår i Kandidatprogrammet i de estetiska ämnenas didaktik.

Kursen behandlar ledning av grupp i genomförande av scenisk produktion i relation till publik, konstnärliga medel och uttrycksformer. Kommunikativa aspekter av scenisk produktion bearbetas i ett didaktiskt perspektiv.

I kursen ingår praktiskt arbete med de olika inslagen i en scenisk produktion. I kursen prövas varierade arbetssätt för att leda lärandesituationer vid scenisk produktion samt reflektion, dokumentation och utvärdering av eget och andras ledarskap.

 • Kursupplägg

  I kursen behandlas produktion och projektledning, scenisk produktion i relation till publik och dokumentation och utvärdering av sceniskt projekt. 

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, litteraturstudier, tematiska verkstäder, praktiska övningar, projektarbeten samt arbete i kritiska reflektionsgrupper.

  Närvaro på seminarier samt i verkstäder, praktiska övningar, projektarbeten och reflektionsgrupper är obligatorisk. 

  Examination

  Kursen examineras genom:
  - ett praktiskt prov i form av en scenisk produktion i relation till publik
  - en individuell muntlig presentation samt respons på annan students arbete
  - en individuell skriftlig inlämningsuppgift i form av en projektrapport 

  Betygskriterier HVDK09 (282 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Peter Sundebrant, peter.sundebrant@su.se

  Studievägledning
  studievagledning.did@su.se

  Utbildningsadministration
  kursadmin.did@su.se