Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Scenisk produktion - konstnärlig gestaltning inför publik

 • 15 hp

Kursen ingår i Kandidatprogrammet i de estetiska ämnenas didaktik.

Kursen behandlar ledning av grupp i genomförande av scenisk produktion i relation till publik, konstnärliga medel och uttrycksformer. Kommunikativa aspekter av scenisk produktion bearbetas i ett didaktiskt perspektiv.

I kursen ingår praktiskt arbete med de olika inslagen i en scenisk produktion. I kursen prövas varierade arbetssätt för att leda lärandesituationer vid scenisk produktion samt reflektion, dokumentation och utvärdering av eget och andras ledarskap.

 • Kursupplägg

  I kursen behandlas produktion och projektledning, scenisk produktion i relation till publik och dokumentation och utvärdering av sceniskt projekt. 

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, litteraturstudier, tematiska verkstäder, praktiska övningar, projektarbeten samt arbete i kritiska reflektionsgrupper.


  Närvaro på seminarier samt i verkstäder, praktiska övningar, projektarbeten och reflektionsgrupper är obligatorisk. 

  Examination

  Kursen examineras genom:
  - ett praktiskt prov i form av en scenisk produktion i relation till publik
  - en individuell muntlig presentation samt respons på annan students arbete
  - en individuell skriftlig inlämningsuppgift i form av en projektrapport 

  Betygskriterier HVDK09 (282 Kb)

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Kursadministratör: studieadmin@hsd.su.se

  Studievägledning: studievagledning@hsd.su.se

  Kursansvarig: