Dramaturgi - från text till utforskande processer med barn och unga, 7,5 hp