Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Ämnesdidaktisk forskning

Kursen ger en introduktion till ämnesdidaktisk forskning inom det drama- och teaterpedagogiska fältet.

Kursen består av följande delar:

Delkurs I, Vetenskaplighet och forskningsetik, 7,5 hp

Delkursen ger en introduktion till vetenskapsteori, forskningsmetodik och forskningsetiska principer. Den ger också orientering inom det drama- och teaterpedagogiska forskningsfältet.

Delkurs II, Uppsatsarbete, 7,5 hp

Delkursen behandlar:

- genomförande av en empirisk undersökning som rapporteras i en uppsats

- akademiskt skrivande

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.