Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Ämnesdidaktisk forskning - fördjupning

Kursen ingår i Kandidatprogrammet i de estetiska ämnenas didaktik.

Kursen behandlar vetenskapsteori, forskningsmetodik och aktuell ämnesdidaktisk forskning. I kursen tränas förmågan att tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevant ämnesdidaktisk forskning i syfte att bidra till utvecklingen av den egna yrkesverksamheten.

Kursbeskrivningen (281 Kb)

 • Kursupplägg

  Kursen består av följande delar:


  Delkurs I: Forskningsmetodik och forskningsetiska principer, 7,5 hp
  Delkursen behandlar: forskningsmetodik, fördjupning i valbar forskningsmetod, forskningsetiska principer och akademiskt skrivande.


  Delkurs II: Drama- och teaterdidaktisk forskning, 7,5 hp
  Delkursen behandlar aktuell ämnesdidaktisk forskning och akademiskt skrivande

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, grupparbeten och gestaltande inslag. Kurskrav: muntlig redovisning på seminarium är ett obligatoriskt inslag i kursen. Närvaro på seminarier och grupparbeten är obligatorisk.

  Examination

  Kursen examineras genom individuella skriftliga uppgifter. 

  Examinator

  För frågor gällande kursens innehåll och examination, kontakta kursansvarig lärare. Har du frågor om rättningen av din examination eller det betyg du har fått, kontakta din examinator.

  Hösttermin 2020:

  Eva Österlind, Eva Hallgren, Sofia Cedervall

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Prefekt har beslutat att undervisning och examination ska ske via webben/distans under period C och D under höstterminen 2020 om inte annat har meddelats via kursens schema/websida.

  OBS! Eventuell campusförlagd undervisning markeras i schemat.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

  Behörighet genom reell kompetens

  Om du inte uppfyller behörighetskraven genom formella meriter kan du ansöka om att få din behörighet prövad av Stockholms universitet genom reell kompetens. Universitetet gör då en bedömning om du anses ha tillräckliga kunskaper för att klara av den utbildning du sökt.

  Du ansöker om behörighet genom reell kompetens under den ordinarie sökperioden.

  Instruktioner och deadlines finns här

 • Kontakt

  Kursadministratör: studieadmin@hsd.su.se

  Studievägledning: studievagledning@hsd.su.se

  Kursansvarig: