Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Ämnesdidaktisk forskning - fördjupning

Kursen behandlar vetenskapsteori, forskningsmetodik och aktuell ämnesdidaktisk forskning.

Kurssida HVDT03
Foto: Mostphotos

I kursen tränas förmågan att tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevant ämnesdidaktisk forskning i syfte att bidra till utvecklingen av den egna yrkesverksamheten.

Du kan läsa kursen helt fristående eller som del i en kandidatexamen med drama som huvudämne:
Bli dramapedagog 

Om validering

Du som inte läst kursen Ämnesdidaktisk fördjupning 15 hp men har med dig motsvarande kurser från annat lärosäte kan ansöka om validering. Kanske har du till exempel läst Dramapedagogik B vid Högskolan i Gävle eller annan kurs inom grundläggande forskningsmetodik och vetenskapsteori.

Ansök om prövning av reell kompetens

 • Kursupplägg

  När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar.

  Delkurser

  Kursen består av två delkurser:

  1. Forskningsmetodik och forskningsetiska principer, 7.5 hp
   Delkursen behandlar: forskningsmetodik, fördjupning i valbar forskningsmetod, forskningsetiska principer och akademiskt skrivande.
  2. Drama- och teaterdidaktisk forskning, 7.5 hp
   Delkursen behandlar aktuell ämnesdidaktisk forskning och akademiskt skrivande.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, grupparbeten och gestaltande inslag. Närvaro på seminarier och grupparbeten är obligatorisk.

  Muntlig redovisning på seminarium är ett obligatoriskt inslag i kursen.

  Examination

  Kursen examineras genom individuella skriftliga uppgifter.

  Examinator

  Sofia Cedervall 

  Kerstin Bragby 

  Eva Hallgren 

  Eva Österlind 

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Mer information

  Behörighet genom reell kompetens

  Om du inte uppfyller behörighetskraven genom formella meriter kan du ansöka om att få din behörighet prövad av Stockholms universitet genom reell kompetens. Universitetet gör då en bedömning om du anses ha tillräckliga kunskaper för att klara av den utbildning du sökt.

  Du ansöker om behörighet genom reell kompetens under den ordinarie sökperioden:
  Instruktioner och deadlines

   

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Sofia Cedervall, sofia.cedervall@su.se

  Studievägledning
  studievagledning.did@su.se

  Utbildningsadministration
  kursadmin.did@su.se