Kandidatprogram i Estetiska ämnens didaktik - drama/teater, 180 hp

Om utbildningen

Kandidatprogrammet i estetiska ämnens didaktik ger en grundläggande kompetens i att leda och utveckla estetisk verksamhet för barn och unga med fokus på drama och teater. Efter examen kan du jobba i t.ex. kulturskola och studieförbund. Programmet omfattar tre års heltidsstudier vid Stockholms Universitet då du lär dig om drama/teater som estetiskt ämne, pedagogiskt ledarskap, barn och ungdomskultur, verksamhetsutveckling, forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande samt utforskande av konstnärliga uttrycksformer i en pedagogisk kontext.

Kandidatprogrammet i estetiska ämnens didaktik ger en grundläggande kompetens i att leda och utveckla estetisk verksamhet för barn och unga med fokus på drama och teater.

Första läsårets kurser ger en introduktion till drama/teater som estetiskt kunskapsområde inom ramen för en pedagogisk verksamhet. Estetiska ämnens didaktik presenteras och barn- och ungdomskultur belyses ur olika perspektiv. Första året innehåller också två fältstudieveckor.

Andra läsårets kurser behandlar pedagogiskt ledarskap och verksamhetsutveckling, samt ger en introduktion till forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande. Valbara kurser ger möjlighet till individuell specialisering. Två praktikperioder ingår, en på hösten och en på våren.

Tredje läsårets kurser består av fördjupning i ämnesdidaktisk forskning inom ramen för ett självständigt arbete. Andra kurser innebär ett utforskande av konstnärliga uttrycksformer i en pedagogisk kontext. Studierna avslutas med en scenisk produktion som presenteras för publik.

Undervisningen bygger på dramapedagogiska arbetsformer med gestaltande inslag och reflexion, i kombination med föreläsningar, litteraturstudier, grupparbeten och skriftliga uppgifter samt praktik.

Programmet omfattar sex terminers heltidsstudier, och inkluderar valbara kurser om sammanlagt 15 hp. Programmet, som ges i samarbete med Centrum för barnkulturforskning, ger möjlighet till studier på avancerad nivå. Vistelse vid ett utländskt lärosäte möjliggörs genom Erasmus-stipendier.

Om ämnet: De estetiska ämnenas didaktik

De estetiska ämnenas didaktik

Är du intresserad av att leda och utveckla estetisk verksamhet med barn och unga, då är de estetiska ämnenas didaktik ett område för dig. Didaktik kan beskrivas som läran om undervisningens och lärandets teori och praktik. Utbildningen behandlar frågor om undervisning och lärande i det estetiska ämnesområdet, inom eller utanför det formella skolväsendet.

Kandidatprogrammet i estetiska ämnens didaktik drama/teater handlar om att leda och utveckla estetisk verksamhet med barn och unga. Det ger grundläggande kompetens i de estetiska ämnenas didaktik med fokus på drama och teater. Programmet erbjuder en praktisk utbildning för arbete med estetiska ämnen, konstformer och kulturprojekt med barn och unga på deras fritid. Programmet riktar sig till studenter som vill undervisa i estetiska ämnen, inom till exempel kulturskola och studieförbund.

ARBETSMARKNAD Kandidatprogrammet har utformats för att skapa goda ledare inom verksamheter för barn och ungas kulturutövande på fritiden, exempelvis kulturskola och studieförbund.

EXAMEN su.se/examen

Om intresseområdet: Människa, juridik, politik och samhälle

Är du nyfiken på människor och samhället? Hur vi fungerar enskilt och tillsammans, vilka krafter som styr oss, hur vi lär oss, hur vi satt upp regler och lagar och hur vi interagerar med varandra? Då finns det en mängd spännande ämnen för dig.

Här ryms allt från pedagogik, psykologi och genusvetenskap till statistik, statsvetenskap, juridik och mycket mer. De gemensamma nämnarna är människan och samhället, självständigt analytiskt tänkande och ofta ett internationellt perspektiv.