Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kandidatprogram i Estetiska ämnens didaktik - drama/teater

Kandidatprogrammet i estetiska ämnens didaktik ger en grundläggande kompetens i att leda och utveckla estetisk verksamhet för barn och unga med fokus på drama och teater. Efter examen kan du jobba i t.ex. kulturskola och studieförbund. Programmet omfattar tre års heltidsstudier vid Stockholms Universitet då du lär dig om drama/teater som estetiskt ämne, pedagogiskt ledarskap, barn och ungdomskultur, verksamhetsutveckling, forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande samt utforskande av konstnärliga uttrycksformer i en pedagogisk kontext.

Kandidatprogrammet i estetiska ämnens didaktik ger en grundläggande kompetens i att leda och utveckla estetisk verksamhet för barn och unga med fokus på drama och teater.

Första läsårets kurser ger en introduktion till drama/teater som estetiskt kunskapsområde inom ramen för en pedagogisk verksamhet. Estetiska ämnens didaktik presenteras och barn- och ungdomskultur belyses ur olika perspektiv. Första året innehåller också två fältstudieveckor.

Andra läsårets kurser behandlar pedagogiskt ledarskap och verksamhetsutveckling, samt ger en introduktion till forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande. Valbara kurser ger möjlighet till individuell specialisering. Två praktikperioder ingår, en på hösten och en på våren.

Tredje läsårets kurser består av fördjupning i ämnesdidaktisk forskning inom ramen för ett självständigt arbete. Andra kurser innebär ett utforskande av konstnärliga uttrycksformer i en pedagogisk kontext. Studierna avslutas med en scenisk produktion som presenteras för publik.

Undervisningen bygger på dramapedagogiska arbetsformer med gestaltande inslag och reflexion, i kombination med föreläsningar, litteraturstudier, grupparbeten och skriftliga uppgifter samt praktik.

Programmet omfattar sex terminers heltidsstudier, och inkluderar valbara kurser om sammanlagt 15 hp. Programmet, som ges i samarbete med Centrum för barnkulturforskning, ger möjlighet till studier på avancerad nivå. Vistelse vid ett utländskt lärosäte möjliggörs genom Erasmus-stipendier.