Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Magisterprogram i Drama och tillämpad teater

 • 60 hp

Fördjupa dina kunskaper inom drama och tillämpad teater för att leda och utveckla estetisk verksamhet.

Foto: Staffan Guttman

Foto: Staffan Guttman

Magisterprogrammet utvecklar dina kunskaper i att leda och utveckla estetisk verksamhet inom drama och teater med olika målgrupper. Programmet ger fördjupad ämnesdidaktisk kompetens i drama och tillämpad teater för dig som arbetar med barn, unga och vuxna i olika kulturprojekt eller inom ramen för frivillig undervisning, t.ex. i kulturskola och folkbildning. Programmet är praktikbaserat, praktik och teori integreras i en vetenskaplig process.

Studera i en unik utbildningskontext på Sveriges största dramaavdelning med specialiserade och engagerade forskare och lärare. Institutionen har lokaler särskilt anpassade för utbildning i estetisk verksamhet.

 • Programöversikt

  Programmet omfattar två års studier på halvfart. Campusförlagd undervisning sker ca 1 gång per månad och innehåller föreläsningar, litteraturseminarier, gestaltande inslag och reflektion, samt grupparbeten, muntliga redovisningar och skriftliga uppgifter.

  Den första delen behandlar forskning om tillämpad teater, teaterns uttrycksmedel och ämnesdidaktiska perspektiv på tillämpad teater, samt vetenskaplighet och forskningsetik.

  Programmets andra del består av ett utvecklingsarbete i drama eller tillämpad teater, samt vetenskaplig fördjupning i form av ett självständigt arbete.

  Utbildningen sker i samverkan med Riksteatern, teater för unga ensembler.

  Examen

  Programmet leder till filosofie magisterexamen inom huvudområdet de estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik – inriktning de estetiska ämnenas didaktik.

  Programmet ger behörighet till studier på forskarutbildningsnivå.

  År 1

  Termin 1

  Vetenskaplighet och forskningsetik 7.5 hp (huvudområde filosofi).

  Tillämpad teater 7.5 hp (huvudområde de estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik).

  Termin 2

  Teaterns uttrycksmedel och systematisk praktikutveckling 7.5 hp (huvudområde de estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik).

  Att leda drama och tillämpad teater utifrån didaktiska överväganden 7.5 hp (huvudområde de estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik).

  År 2

  Termin 3

  Utvecklingsarbete i drama och tillämpad teater 7.5 hp (huvudområde de estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik).

  Valbar kurs 7.5 hp

  Termin 4

  Självständigt arbete 15 hp (huvudområde de estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik).

 • Så ansöker du

  Du söker till programmet via www.antagning.se mellan den 15 september - 15 oktober. 

  Kontrollera att du uppfyller behörighetskraven och att dina gymnasiala samt akademiska meriter är synliga på www.antagning.se. Om inte behöver du ladda upp dokumenten under ansökninsperioden.  

   

 • Mer information

  Undervisande lärare och forskare

  Bland de undervisande forskarna finns:

 • Kontakt

  Studievägledningen: studievagledning@hsd.su.se