Didaktiska perspektiv på pluralistisk ekonomi, 7,5 hp

Om utbildningen

Är du lärare i ett ämne som innehåller inslag av ekonomi (exempelvis SO, geografi, samhällskunskap, eller företagsekonomi)? Vill du hitta sätt att integrera hållbarhetsfrågor i undervisningen? Vill du få en orientering i olika ekonomiska teoribildningar och dess styrkor och svagheter i relation till olika hållbarhetsutmaningar? Vill du hitta redskap till att göra didaktiska analyser och utveckla pluralistisk ekonomiundervisning eller pröva alternativa ekonomiska modeller presenterade av Kate Raworth i bästsäljaren ”Donutekonomi”? Då är detta kursen för dig. Kursträffar: 26/3, 24/4 och 29/5 kl. 16-20.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen