Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Att undervisa i samhällsorienterande ämnen för grundlärarutbildningen årskurs F-3

Kursen ingår i satsningen Fler vägar in och vänder sig till dig som vill prova på att läsa en kurs inom grundlärarprogrammet F-3. Även du som är verksam lärare är välkommen att söka kursen.

För dig som är antagen VT2023

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Antagningsinformation för kurser

Välkommen att studera vid Institutionen för ämnesdidaktik. Du som är antagen till en kurs hos oss får särskilda e-postutskick från din utbildningsadministratör. Läs dem noga. Här har vi sammanfattat den viktigaste informationen.

Ung kvinna jublar åt ett glatt besked
Blev du antagen? Kom ihåg att tacka ja senast 19 december. Foto: Mostphotos

Tacka ja

För att behålla din utbildningsplats måste du tacka ja senast 19 december.

Tacka ja eller nej på antagning.se

Står du som reserv?
Du som blivit reservplacerad måste tacka ja på antagning.se för att behålla din plats. Om Institutionen för ämnesdidaktik kan erbjuda dig en utbildningsplats får du besked om det via e-post några dagar innan terminsstart.

Aktivera ditt universitetskonto

Aktiveringen av universitetskonton öppnar 3 januari.

Aktivera ditt universitetskonto här

Registrera dig

Innan terminen startar måste du registrera dig på de kurser du ska gå i höst. Om inte din utbildningsadministratör meddelat dig annat är webbregistreringen öppen 3–8 januari. Om du inte registrerar dig i tid förlorar du din utbildningsplats.

Webbregistrera dig i Ladok för studenter

Lärplattform
I undervisningen används Stockholms universitets lärplattform Athena för uppgifter och kommunikation med lärare och andra studenter. I Athena har varje kurs en egen kursplats, som du får tillgång till när du registrerat dig.

Logga in i Athena

Mer information finns på vår webb

För dig som ska börja studera i vår

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Kurssida HVF3FV
Foto: Mostphotos

Kursen behandlar de samhällsorienterande ämnena utifrån begrepp och begreppsliga kontexter med grund i de vetenskapliga disciplinerna.

Undervisningen i samhällsorienterande ämnen för de lägre åldrarna har huvudsakligen en tvärvetenskaplig karaktär. Denna kurs kommer därför att genomföras med såväl ett tematiskt fokus som ett fokus på respektive ämne (historia, religionskunskap, geografi och samhällskunskap).

Under kursen behandlas också hur olika arbetssätt kan användas för att stimulera och stödja elevers lärande. Kursen tar även upp IT:s möjligheter och begränsningar som redskap i undervisning och för lärande i de samhällsorienterande ämnena.

Kursen ingår i projektet Fler vägar in, som ska skapa fler alternativ för dig som är eller vill bli förskollärare eller lärare.

 • Kursupplägg

  När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar.

  Delkurser

  Kursen består av fem delkurser:

  1. Geografi med ämnesdidaktik, 3 hp
  2. Historia med ämnesdidaktik, 3 hp
  3. Religionskunskap med ämnesdidaktik, 3 hp
  4. Samhällskunskap med ämnesdidaktik, 3 hp
  5. De samhällsorienterande ämnenas didaktik, 3 hp

  De första fyra delkurserna behandlar relevant ämnesstoff för undervisning i de samhällsorienterande ämnena (historia, geografi, religionskunskap och samhällskunskap) i grundskolans lägre åldrar. Delkurserna ger även
  en orientering om motsvarande skolämnen och undervisningen i dessa ämnen. Utgångspunkten för delkurserna utgörs av elevers förmåga att förstå och använda begrepp. Centrala begrepp, modeller och teorier gestaltas via olika teman. Både ämnesinnehåll och temaområden ska ha kopplingar till grundskolans
  kursplaner för år 1-3 och förskoleklass.

  Den femte delkursen behandlar didaktiska och ämnesdidaktiska perspektiv på undervisning och lärande. Utgångspunkt är teorier och forskningsresultat som berör frågor om undervisningens villkor, former och processer. Studenterna ska under delkursen utveckla förmågan att anpassa stoffet till aktuell elevgrupp,
  använda varierade arbetsformer och förstå hur undervisning, med utgångspunkt i styrdokument, kan stödja elevers läsförståelse och begreppsanvändning.

  Undervisning

  Undervisningen består av nätbaserade föreläsningar, seminarier och gruppövningar.

  Individuella skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga presentationer samt närvaro på seminarier är obligatoriska inslag i kursen.

  Examination

  Samtliga delkurser examineras genom skriftliga hemtentamina.

  Betygskriterier HVF3FV gäller från VT 2021 (592 Kb)

  Examinator

  Anna Jonsson 

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Bodil Kåks, bodil.kaks@su.se

  Studievägledning
  studievagledning.did@su.se

  Utbildningsadministration
  kursadmin.did@su.se