Go to this page on our english site

Kulturarv: estetik, lärande och reflexivitet

  • 7,5 hp

Kursen behandlar materiella kulturarv (så som bilder, föremål, byggnader och andra fysiska formationer) och immateriella kulturarv (så som berättelser, traditioner, praktiker, kunskaper och andra immateriella värden). I kursen diskuteras en fortgående omtolkning av kulturella arv som äger rum för att göra dessa relevanta.

Kursen ges på engelska, se den engelska kurssidan för mer information.

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen