Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kulturarv: estetik, lärande och reflexivitet

En kurs för dig som är intresserad av kulturarv på bred front. Kursen ges på engelska och helt på distans.

Kursen behandlar materiella kulturarv (så som bilder, föremål, byggnader och andra fysiska formationer) och immateriella kulturarv (så som berättelser, traditioner, praktiker, kunskaper och andra immateriella värden). I kursen diskuteras en fortgående omtolkning av kulturella arv som äger rum för att göra dessa relevanta.

Observera att kursen ges på engelska - se den engelska kurssidan.

Course description HVK01G Spring 2022 (76 Kb)

 • Kursupplägg

  När kursen startat används den nätbaserade lärplattformen Athena för information, uppgifter och inlämningar.

  Delkurser

  Kursen består av två delkurser:

  1. Kulturarv och dess narrativ, 5 hp
   Delkursen behandlar teorier och praktiska och vetenskapliga metoder inom kunskapsområdet kulturarvstudier. Didaktiska, pedagogiska, kritiska och estetiska perspektiv på befintliga kulturarvspraktiker och -berättelser presenteras och diskuteras. Detta inkluderar grundläggande terminologi och några exempel på vetenskaplig forskning inom detta område.
  2. Kulturarvsskapande genom estetiska kommunikationsformer, 2,5 hp
   Delkursen behandlar estetiska kommunikationsformer för utveckling av de didaktiska, pedagogiska och kritiska dimensionerna i mötet mellan kulturarv och olika målgrupper. Delkursen innehåller praktiska moment och ett examinationsprojekt som syftar till att presentera och reflektera över en kulturarvspraktik för en specifik målgrupp.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och studiebesök. Närvaro på seminarier är obligatorisk.

  Observera att kursen ges på engelska.

  Examination

  • Delkurs 1 examineras genom en individuell skriftlig uppgift i form av hemtentamen.
  • Delkurs 2 examineras genom ett individuellt gestaltande arbete samt en skriftlig inlämningsuppgift.

  Betygskriterier HVK01G gäller från HT 2021 (115 Kb)

  Examinator

  Anja Kraus

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Kursen ges på distans utan fysiska sammankomster. Alla Zoom-möten i schemat har obligatorisk närvaro.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Anja Kraus, anja.kraus@su.se

  Studievägledning
  studievagledning.did@su.se

  Utbildningsadministration
  kursadmin.did@su.se