Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Verksamhetsförlagd utbildning I - Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)

Kursen ingår i Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) och ges under utbildningens första termin. Du ska läsa den här kursen om du har ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne som ämne 1.

VFU-information

Studenten introduceras till verksamhetsförlagd utbildning (VFU), skolans verksamhet och organisation samt medverkar i den dagliga skolverksamheten på relevant stadium.

Kursen ges i samverkan med kommunala och fristående skolor.

Programsida med studiegång KPU

Information med anledning av coronapandemin

På grund av rådande samhällsläge har Stockholms universitet upprättat generella riktlinjer om vad som gäller för lärarprogrammens VFU-kurser. Riktlinjerna tar hänsyn till ansvariga myndigheters rekommendationer.

I möjligaste mån ska VFU-kurserna fortgå, men det kan finnas flera skäl till att du inte kan fullfölja din verksamhetsförlagda utbildning som det var tänkt. På Lärarutbildningsportalen kan du läsa mer om vad som gäller:

Information till VFU-studenter med anledning av coronaviruset

 • Kursupplägg

  Under VFU-kurser används den digitala VFU-portföljen som ett pedagogiskt verktyg. Där finns material från kursläraren, studentens VFU-dokumentation samt dokumentation kring eventuella trepartssamtal och VFU-rapport:

  VFU-portfölj

  Undervisning

  Undervisningen är obligatorisk och består av handledd praktik i undervisning, övriga moment som ingår i läraruppdraget, trepartssamtal för studenter med två ämnen, samt seminarier som organiseras av Stockholms universitet.

  Betygskriterier

  Betygskriterier HVKVF1 (gäller fr.o.m. H20) (236 Kb)

  Examination

  Kursen examineras utifrån VFU-handledarens skriftliga omdöme av studentens prestation, dokumentation i digital VFU-portfölj, samt muntlig examination under seminarium.

  Examinator

  För frågor gällande kursens innehåll och examination, kontakta kursansvarig lärare. Har du frågor om rättningen av din examination eller det betyg du har fått, kontakta din examinator.

  Höstterminen 2020:

  Ulf Sandström, Martin Karlsson, Cecilia Eskilsson, Britt-Marie Hansson , Kerstin Grenö, Mattias Björklund, Peter Sundebrand, Steven Dahl, AnnSofie Jägerskog, Per-Arne Karlsson

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Undervisningen under höstterminens period A och B sker i huvudsak via webb/distans enligt kursens schema.
  Prefekt har beslutat att undervisning och examination ska ske via webben/distans även under period C och D.

  OBS! Kursen ges mellan 2020-11-03 - 2020-12-02.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursadministratör: studieadmin@hsd.su.se

  Studievägledning: studievagledning@hsd.su.se

  Kursansvarig: Steven Dahl