Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Lärandeverksamhet: Design, analys och utveckling av undervisning

Kursen ges som fristående kurs för dig som har en lärarexamen och vill fördjupa dina kunskaper inom lärandeverksamhet.

Kvinna läser på laptop
Foto: Jens Olof Lasthein

Kursen behandlar verksamhetsteoretiska grundantaganden, centrala begrepp och begreppsliga relationer samt lärandeverksamhetsteori som grund för analys, design och utveckling av undervisning.

 • Kursupplägg

  När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar.

  Undervisning

  Undervisningen består av seminarier, gruppuppgifter och workshops. Det är obligatorisk närvaro.

  Examination

  Kursen examineras genom en individuell muntlig redovisning och en individuell skriftlig inlämningsuppgift för varje gruppuppgift.

  Examinator

  Inger Eriksson

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Inger Eriksson, inger.eriksson@su.se

  Studievägledning
  studievagledning.did@su.se

  Utbildningsadministration
  kursadmin.did@su.se