Lärandeverksamhet: Design, analys och utveckling av undervisning, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar verksamhetsteoretiska grundantaganden, centrala begrepp och begreppsliga relationer samt lärandeverksamhetsteori som grund för analys, design och utveckling av undervisning.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen