Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Musik för grundlärare åk 4-6 I

Kursen ingår i Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6.

Kursen behandlar musik i skolans och fritidshemmets pedagogiska verksamhet genom gestaltande och estetiskt laborerande arbetsformer. Genom praktiskt musicerande och litteraturstudier läggs en grund för musikdidaktisk verksamhet i enlighet med skolans och fritidshemmets kunskapsmål och styrdokument.
Kursen behandlar också aktuella forskningsperspektiv på estetiska läroprocesser samt musikens roll och potential för barns kunskapsutveckling. Samtliga moment kännetecknas av ett didaktiskt och reflekterande förhållningssätt till barns lärprocesser och till den egna kompetensutvecklingen.

 • Kursupplägg

  Delkurser

  Delkurs 1: Praktiskt musikaliskt arbete 7,5 hp
  Delkursen omfattar:
  - praktiskt och teoretiskt arbete med sång och spel, individuellt och i grupp
  - lyssnande, skapande, rytmik, dans och rörelse
  - ackordspel på piano eller gitarr
  - introduktion till elementärt spel på bas och trummor
  - grundläggande ensemblemusicerande och musikaliskt skapande


  Delkurs 2: Grundläggande musikdidaktik 7,5 hp
  Delkursen omfattar:
  - musikaliska facktermer för kommunikation kring sång, spel och lyssnande
  - aktuella didaktiska frågeställningar och reflektioner kring musicerande i fritidshem och skola
  - digitala verktyg i fritidshemmets och skolans musikaliska verksamhet
  - planering av aktiviteter för musicerande i fritidshem och skola
  - musikens roll i ämnesövergripande didaktisk verksamhet

  Undervisning

  Undervisningen består av seminarier, workshops, loggbok, övande på instrument samt sång enskilt och i grupp. Kurskrav: att föra loggbok är ett obligatoriskt inslag på kursen. Närvaro på seminarier, workshops och grupparbeten är obligatorisk

  Läs om hur undervisningen påverkas av covid-19 under Schema. 

  Examination

   Examinationsformer
  Delkurs 1: Praktiskt musikaliskt arbete 7,5 hp examineras genom:
  - ett praktiskt prov i form av ett uppspel individuellt och i grupp
  - ett praktiskt prov i form av en gestaltande redovisning av en didaktisk planering
  - ett praktiskt prov i form av deltagande i konsert
  - ett praktiskt prov i form av en gestaltande redovisning av sångskapande internt (för övriga kursdeltagare)
  och externt (på skola, fritidshem eller liknande)


  Delkurs 2: Grundläggande musikdidaktik 7,5 hp examineras genom:
  - tre skriftliga inlämninguppgifter
  - två salstentamina
  - en skriftlig opponering på annan students uppgift

  Betygskriterier (29 Kb)

  Examinator

  För frågor gällande kursens innehåll och examination, kontakta kursansvarig lärare. Har du frågor om rättningen av din examination eller det betyg du har fått, kontakta din examinator.

  Höstterminen 2020:

  Maria Pemsel, Ketil Thorgersen, Maria Wassrin 

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Undervisningen under höstterminens period A och B sker i huvudsak via webb/distans enligt kursens schema. Beroende på Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan fler möjligheter till campusundervisning komma att öppnas inför höstterminensperiod C och D. Information om detta läggs ut på kurshemsidan senast den 5/10.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Kursadministratör: studieadmin@hsd.su.se

  Studievägledning: studievagledning@hsd.su.se

  Kursansvarig lärare: