Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Musik för grundlärare årskurs 4-6 II

Kursen ingår i Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6.

Kursen erbjuder fördjupade musikaliska och musikdidaktiska kunskaper med relevans för skolans och fritidshemmets pedagogiska verksamhet. I kursen integreras musikalisk teori och praktik. Samtliga moment kännetecknas av ett didaktiskt och reflekterande förhållningssätt till barns lärprocesser och till studentens egna kompetensutveckling. I kursen relateras skolans och fritidshemmets praktik, kunskapsmål och värdegrund till aktuella musikpedagogisk diskurser. Utifrån egna erfarenheter, styrdokument och forskning behandlas konsten att planera för och bedöma musikaliskt lärande. Undervisningspraxis, styrdokument och forskningsrön granskas kritiskt i relation till varandra.

 • Kursupplägg

  Delkurser

  Kursen består av följande delar:


  Delkurs 1: Musikaliskt hantverk och ledarskap 7,5 hp
  Delkursen omfattar:
  - ledning av flerstämmig sång, spel, lyssnande, skapande, dans, rytmik och rörelse
  - musikaliskt hantverk såsom färdigheter i sång och spel, musikteori, arrangemang och komposition
  - musikalisk gestaltning
  - planering och genomförande av konsertprojekt


  Delkurs 2: Musikdidaktisk reflektion och analys 7,5 hp
  Delkursen omfattar:
  - planering för och bedömning av musikaliskt lärande
  - planering och analys av ämnesövergripande projekt
  - informations- och kommunikationsteknologi (IKT) som verktyg för musikaliskt lärande
  - normkritiska perspektiv på barns musikaliska utveckling
  - reflektion kring musikpedagogik i relation till styrdokument och undervisningspraktik

  Undervisning

  Undervisningen består av seminarier, workshops, övande på instrument samt sång enskilt och i grupp. Kurskrav: att föra loggbok är ett obligatoriskt inslag på kursen. Närvaro på seminarier, workshops och grupparbeten är obligatorisk. 

  Läs om hur undervisningen påverkas av covid-19 under Schema.

  Examination

  Examinationsformer
  Delkurs 1: Musikaliskt hantverk och ledarskap 7,5 hp examineras genom:
  - ett praktiskt prov i form av ett konsertuppspel internt (för övriga kursdeltagare) och externt (på skola,
  fritidshem eller liknande)
  - en inlämningsuppgift i form av en didaktisk planering för kör
  - ett praktiskt prov i form av gruppledning av sångaktivitet som ackompanjeras av piano och gitarr
  - ett praktiskt prov i form av en gestaltande redovisning av arrangemang för musikundervisning


  Delkurs 2: Musikdidaktisk reflektion och analys 7,5 hp examineras genom:
  - en muntlig redovisning i grupp med hjälp av digitalt presentationsverktyg samt gruppopponering
  - en individuell muntlig redovisning
  - en individuell skriftlig inlämninguppgift 

  Betygskriterier (96 Kb)

  Examinator

  För frågor gällande kursens innehåll och examination, kontakta kursansvarig lärare. Har du frågor om rättningen av din examination eller det betyg du har fått, kontakta din examinator.

  Höstterminen 2020:

  Ketil Thorgersen, Maria Pemsel, Maria Wassrin 

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Undervisningen under höstterminens period A och B sker i huvudsak via webb/distans enligt kursens schema. Beroende på Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan fler möjligheter till campusundervisning komma att öppnas inför höstterminensperiod C och D. Information om detta läggs ut på kurshemsidan senast den 5/10.

 • Kontakt

  Kursadministratör: studieadmin@hsd.su.se

  Studievägledning: studievagledning@hsd.su.se

  Kursansvarig lärare: