Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Musik II för fritidshem och årskurs F-6

Kursen ingår i Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång musik, och ges under utbildningens tredje termin.

Programsida med studiegång

Kursen erbjuder fördjupade musikaliska och musikdidaktiska kunskaper med relevans för skolans och fritidshemmets pedagogiska verksamhet. I kursen integreras musikalisk teori och praktik. Samtliga moment kännetecknas av ett didaktiskt och reflekterande förhållningssätt till barns lärprocesser och till studentens egen kompetensutveckling.

I kursen relateras skolans och fritidshemmets praktik, kunskapsmål och värdegrund till aktuella musikpedagogiska diskurser. Utifrån egna erfarenheter, styrdokument och forskning behandlas konsten att planera för och bedöma musikaliskt lärande. Undervisningspraxis, styrdokument och forskningsrön granskas kritiskt i relation till varandra.

 • Kursupplägg

  När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar.

  Delkurser

  Kursen består av tre delar:

  1. Musikaliskt hantverk och ledarskap, 6 hp
   Delkursen behandlar:
   - musikpedagogiskt ledarskap
   - musikaliskt hantverk såsom färdigheter i sång och spel
   - sång och spel i olika gruppkonstellationer och genrer
   - musikalisk gestaltning
   - planering och genomförande av konsertprojekt
  2. Teoretiskt musikaliskt arbete, 3 hp
   Delkursen behandlar:
   - rytmiskt, melodiskt och harmoniskt gehör
   - musikteori, arrangemang och komposition
   - analog och digital teknik för musikaliskt lärande
  3. Musikdidaktisk reflektion och analys, 6 hp
   Delkursen behandlar:
   - planering för och bedömning av musikaliskt lärande
   - planering och analys av ämnesövergripande projekt
   - närliggande vetenskaper såsom musikhistoria, musiksociologi och musikpsykologi
   - normkritiska perspektiv och hållbarhetsperspektiv på barns musikaliska utveckling
   - reflektion kring musikpedagogik i relation till styrdokument och undervisningspraktik

  Undervisning

  Undervisningen består av seminarier, workshops, övande på instrument samt sång enskilt och i grupp.

  Att föra loggbok är ett obligatoriskt inslag på kursen.

  Närvaro på seminarier, workshops och grupparbeten är obligatorisk.

  Examination

  • Delkurs 1 examineras genom:
   - uppspel på seminarier och konserter, samt av studenten utvalda dokumentationer i portfölj
   - ett praktiskt prov i form av gruppledning av sångaktivitet där studenten ackompanjerar på piano och gitarr
   - ett praktiskt prov i form av en gestaltande redovisning av arrangemang för musikundervisning i grupp
  • Delkurs 2 examineras genom:
   - en skriftlig tenta
   - ett arrangemang för flerstämmig sång
   - ett praktiskt prov i form av en gestaltande redovisning av arrangemang för musikundervisning i grupp där analog och digitalteknik ingår
  • Delkurs 3 examineras genom:
   - en muntlig redovisning i grupp med hjälp av digitalt presentationsverktyg samt gruppopponering
   - en muntlig redovisning i par
   - en skriftlig inlämningsuppgift med muntlig redovisning i par eller individuellt

  Betygskriterier HVM2FR - gäller från HT 2021 (643 Kb)

  Examinator

  Ketil Thorgersen

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Ketil Thorgersen, ketil.thorgersen@su.se

  Studievägledning
  studievagledning.did@su.se

  Utbildningsadministration
  kursadmin.did@su.se