Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Ämnesdidaktisk metod

 • 7,5 hp

Kurser ingår i Masterprogrammet i de estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, 120 hp.

Kursen ger fördjupad metodkunskap som förberedelse för genomförandet av en masteruppsats i ämnesdidaktik med inriktning mot de estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnena. Fokus ligger på metoder för att undersöka undervisning och lärande. Kursen behandlar metoder och analys kritiskt i relation till vetenskapsfilosofiska och metodologiska antaganden.

Olika fördjupningar väljs utifrån masteruppsatsens inriktning, exempelvis Arts Based Research, livshistorieintervjuer, diskursanalys, fenomenografi etc.

Masterprogrammet i de estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, 120 hp

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och gruppuppgifter. Aktivt deltagande i seminarier och gruppuppgifter är obligatoriska inslag i kursen. Närvaro på all campusförlagd undervisning är obligatorisk.

  Undervisningen sker på distans eller på campus enligt angivelse för respektive tillfälle för kursen.

  Examination

  Kursen examineras genom en individuell skriftlig inlämningsuppgift. 

 • Kontakt

  Kursadministratör: studieadmin@hsd.su.se

  Studievägledare: studievagledning@hsd.su.se

  Kursansvarig lärare: jenny.berglund@hsd.su.se