Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Ämnesdidaktisk metod

Kurser ingår i Masterprogrammet i de estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, 120 hp.

Kursen ger fördjupad metodkunskap som förberedelse för genomförandet av en masteruppsats i ämnesdidaktik med inriktning mot de estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnena. Fokus ligger på metoder för att undersöka undervisning och lärande. Kursen behandlar metoder och analys kritiskt i relation till vetenskapsfilosofiska och metodologiska antaganden.

Olika fördjupningar väljs utifrån masteruppsatsens inriktning, exempelvis Arts Based Research, livshistorieintervjuer, diskursanalys, fenomenografi etc.

Masterprogrammet i de estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, 120 hp

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och gruppuppgifter. Aktivt deltagande i seminarier och gruppuppgifter är obligatoriska inslag i kursen. Närvaro på all campusförlagd undervisning är obligatorisk.

  Undervisningen sker på distans eller på campus enligt angivelse för respektive tillfälle för kursen.

  Examination

  Kursen examineras genom en individuell skriftlig inlämningsuppgift. 

  Examinator VT21

  Jenny Berglund

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursadministratör: studieadmin@hsd.su.se

  Studievägledare: studievagledning@hsd.su.se

  Kursansvarig lärare: jenny.berglund@hsd.su.se