Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Ämnesdidaktisk teori med inriktning mot de estetiska ämnenas didaktik II

 • 7,5 hp

Kursen ingår i Masterprogrammet i de estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, 120 hp.

Kursen breddar och fördjupar teoretiska perspektiv på estetisk ämnesdidaktik. Kursen ger en fördjupning i aktuell ämnesdidaktisk forskning i relation till ett valt forskningsproblem. I kursen behandlas principer för kunskapsöversikter och sökdatabaser. I kursen planerar deltagarna en ämnesdidaktisk studie med hjälp av relevanta ämnesdidaktiska teorier och begrepp.

Masterprogram i de estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, 120 hp

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen sker på distans eller på campus enligt angivelse för respektive tillfälle för kursen.

  Examination

  Kursen examineras genom en individuell skriftlig inlämningsuppgift.

 • Kontakt

  Kursadministratör: studieadmin@hsd.su.se

  Studievägledare: studievagledning@hsd.su.se

  Kursansvarig lärare: