Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Ämnesdidaktisk teori med inriktning mot de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik II

Kursen ingår i Masterprogrammet i de estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, 120 hp.

Kursen breddar och fördjupar teoretiska perspektiv på samhällsorienterad ämnesdidaktik. Kursen ger en fördjupning i aktuell ämnesdidaktisk forskning i relation till ett valt forskningsproblem. I kursen behandlas principer för kunskapsöversikter och sökdatabaser. I kursen planerar deltagarna en ämnesdidaktisk studie med hjälp av relevanta ämnesdidaktiska teorier och begrepp.

Masterprogrammet i de estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, 120 hp

Kursbeskrivning HVMA12_VT21 (84 Kb)