Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Verksamhetsförlagd utbildning III - Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)

Kursen ingår i programmet KPU - humaniora och samhällsvetenskap och ges under utbildningens tredje termin. Kursen har delats upp i två inriktningar. Du som har ditt förstaämne inom humaniora eller samhällsvetenskap ska läsa den här inriktningen.

Programsida med studiegång 

VFU-information 

Studenten deltar i skolans verksamhet och organisation samt medverkar i den dagliga skolverksamheten på relevant stadium.

Kursen ges i samverkan med kommunala och fristående skolor.