Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Verksamhetsförlagd utbildning III, inriktning bild - Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

Kursen ingår i Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång bild och form, och ges under utbildningens fjärde termin.

Programsida med studiegång

VFU-information

Studenten deltar i skolans verksamhet och organisation samt medverkar i den dagliga skolverksamheten på relevant stadium. Kursen fokuserar på att självständigt leda, organisera och utvärdera undervisning, samt att värdera olika bedömningsformer och hantera en rättssäker betygssättning.

I kursen integrerar studenten teori och praktik utifrån gjorda erfarenheter och systematisk reflektion. Innehållet i kursen utformas utifrån förväntade studieresultat och verksamheten i skolan. En handlingsplan för VFU utformas i samverkan mellan VFU-kurslärare, student och VFU-handledare på skolan.

Kursbeskrivning HVUUB3_HVVUM3 VT2023 (305 Kb)