Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Verksamhetsförlagd utbildning III, inriktning bild - Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

Kursen ingår i Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång bild och form, och ges under utbildningens fjärde termin.

Programsida med studiegång

VFU-information

Studenten deltar i skolans verksamhet och organisation samt medverkar i den dagliga skolverksamheten på relevant stadium. Kursen fokuserar på att självständigt leda, organisera och utvärdera undervisning, samt att värdera olika bedömningsformer och hantera en rättssäker betygssättning.

I kursen integrerar studenten teori och praktik utifrån gjorda erfarenheter och systematisk reflektion. Innehållet i kursen utformas utifrån förväntade studieresultat och verksamheten i skolan. En handlingsplan för VFU utformas i samverkan mellan VFU-kurslärare, student och VFU-handledare på skolan.

Kursbeskrivning - HT 2022 (252 Kb)

Brev till handledare - HT 2022 (274 Kb)

Blankett inför trepartssamtal - HT 2022 (233 Kb)

 

Information inför höstterminen 2022

Registrering

Innan terminen börjar måste du registrera dig på höstens kurser. Webbregistreringen för den här VFU-kursen är öppen 18-29 maj 2022. Om du inte registrerat dig i tid kan du förlora din plats.

Webbregistrera dig i Ladok för studenter

Pedagogiskt verktyg

Under VFU-kurser används Stockholms universitets digitala VFU-portfölj som ett pedagogiskt verktyg. Där finns material från VFU-kursläraren samt dokumentation från studentens VFU. Du får tillgång till VFU-portföljen när kursen startar.

Logga in i VFU-portföljen