Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Data- och systemvetenskap I

 • 30 hp

Kursen ger dig kunskap om hur datorer är uppbyggda och fungerar, hur IT används i organisationer och hur människan samverkar med datorer och teknik.

Genom praktiska övningar får du en inblick i programmering och systemutvecklingsmetodik. Kursen lägger grund för fortsatta studier i ämnet och är ett bra komplement till andra studier. Om du vill studera mer än 30 hp rekommenderar vi dig att läsa ett kandidatprogram.

Här hittar du mer information om att sätta ihop en examen genom att läsa fristående kurser

 • Kursupplägg

  Kursen ges endast som helfartskurs på höstterminer och består av ett kurspaket med fyra kurser om 7,5 hp vardera. 

  Introduktion till data- och systemvetenskap 7,5 hp
  Kursen är en introduktion till ämnet data- och systemvetenskap. Under kursens gång får du lära dig grundläggande begrepp inom bland annat datorarkitektur, operativsystem, datornätverk, programvaruteknik och databaser. Den innehåller även en introduktion till programmering. Kursen ger en god grund för fortsatta studier i data- och systemvetenskap.

  IT i organisationer 7,5 hp
  På kursen får du grundläggande kunskaper och färdigheter i design och utveckling av informationssystem inklusive teorier, metoder och tekniker för detta. Du får dessutom förståelse för hur organisationer och deras mål, produkter och tjänster, verksamhetsprocesser och informationshantering kan förändras med hjälp av olika former av IT.

  Objektorienterad analys och design 7,5 hp
  Kursen behandlar objektorienterad analys och design, i synnerhet hur grafiska modeller kan användas för att analysera verksamheter (organisationer) och designa datoriserade informationssystem. En central del är praktisk tillämpning av grafiska modeller och praktisk utformning av en kravspecifikation för ett informationssystem.

  Programmering 1 7,5 hp
  Kursen täcker grunderna inom imperativ och objektorienterad programmering. Efter avklarad kurs kan du självständigt designa och implementera mindre program i programspråket Java. Programmering är ett av data- och systemvetenskaps grundläggande ämnen och läses därför av majoriteten av kandidatstudenterna på DSV.

  Undervisning

  Introduktion till data- och systemvetenskap 7,5 hp
  Föreläsningar, grupparbeten och redovisningar.

  IT i organisationer 7,5 hp
  Ej obligatoriska föreläsningar, en obligatorisk workshop och ett projektarbete med obligatoriska redovisningar

  Objektorienterad analys och design 7,5 hp
  Föreläsningar, lektioner och projektarbeten (praktikfall) i grupp. Redovisning på två obligatoriska seminarier.

  Programmering 1 7,5 hp
  Föreläsningar, grupparbeten och handledning.

  Examination

  Introduktion till data- och systemvetenskap 7,5 hp
  Kursen har två examinationsdelar:

  • skriftlig tentamen, 4 hp
  • inlämningsuppgifter, 3.5 hp

  IT i organisationer 7,5 hp
  Examinationen består av:

  • skriftlig tentamen
  • projektarbete, inklusive tre obligatoriska projektredovisningstillfällen (två möten och en presentation)
  • obligatorisk workshop

  Objektorienterad analys och design 7,5 hp
  Examinationsformer:

  • skriftlig tentamen, 4 hp
  • projektarbete, 3,5 hp, som ska redovisas vid två obligatoriska seminarier.

  Programmering 1 7,5 hp
  Examinationen består av:

  • skriftlig tentamen
  • inlämningsuppgifter

  Examinator

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt