Data- och systemvetenskap I, 30 hp

Om kursen

Kursen ger dig kunskap om hur datorer är uppbyggda och fungerar, hur IT används i organisationer och hur människan samverkar med datorer och teknik. Genom praktisk tillämpning får du inblick i programmering och systemutvecklingsmetodik. Kursen lägger grund för fortsatta studier i ämnet och är ett bra komplement till andra studier. Om du har för avsikt att studera mer än 30 hp rekommenderas våra kandidatprogram.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen