Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Introduktion till data- och systemvetenskap

Kursen är en introduktion till ämnet data- och systemvetenskap.

Under kursens gång får du lära dig grundläggande begrepp inom bland annat datorarkitektur, operativsystem, datornätverk, programvaruteknik och databaser. Den innehåller även en introduktion till programmering. Kursen ger en god grund för fortsatta studier i data- och systemvetenskap.

Den här kursen ges bara inom program eller Data- och systemvetenskap I, 30 hp och kan inte sökas som fristående kurs. 

 • Kursupplägg

  Kursen beskriver och förklarar grundläggande begrepp inom:

  • datarepresentation,
  • datorarkitektur,
  • operativsystem,
  • datornätverk,
  • Internet,
  • datakommunikation,
  • algoritmer,
  • programmering,
  • programvaruteknik,
  • databaser,
  • datorgrafik,
  • artificiell intelligens,
  • beräkningsteori, och
  • människa-dator-interaktion
  • datasäkerhet. 
  • Kurser ger också grundläggande färdigheter i programmering.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och handledning.

  Examination

  Kursen examineras genom tentamen och inlämningsuppgifter.

  Examinator

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
   
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

   
 • Kontakt

  Studievägledningen för kandidatprogram och kurser