Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Introduktion till tjänstebaserade affärssystem

Kursens syfte är att ge kunskap om informationssystem och särskilt affärssystem ur flera perspektiv: tekniskt, organisatoriskt, yrkesmässigt och historiskt.

Kursen bidrar också till grundläggande färdigheter i verksamhetsanalys, projektarbete samt skriftlig och muntlig kommunikation.

Kursen ges bara inom program och går inte att läsa som fristående kurs.

 • Kursupplägg

  Kursen är uppdelad i tre moment: teori samt två övningar. Teorin tar upp informationssystem, affärssystem samt grundläggande verksamhetsmodellering och systemutveckling. I övningarna får studenten modellera processer, reflektera över yrkesroller, använda tjänstebaserade affärssystem samt genomföra ett projektarbete i grupp.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, handledning, lektioner, övningar, laborationer och seminarier.

  Examination

  Kursen examineras genom tentamen och inlämningsuppgifter.

  Examinator

   
 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
   
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

   
 • Kontakt

  Kursen ges bara inom program och går inte att läsa som fristående kurs. 

  Mer information om våra program hittar du här

  Om du går på ett program och har frågor om kursen, kontakta studievägledningen