Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Immersiva miljöer

Kursen belyser några av de kommunikationsmodeller som faller inom ramen för samlingsbegreppet Extended Reality (XR) som Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) och Mixed Reality (MR).

Kursen kombinerar historik, teori och praktiska moment med ett undersökande av aktuella tekniker i ett mindre projekt.

Kursen ges bara inom program och går inte att läsa som fristående kurs.

 • Kursupplägg

  Du får omsätta teorin i praktiken med laborationer som introducerar utvecklingsmiljöer för XR. Du utformar och utvecklar även egna XR-prototyper inom ett givet tema.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, laborationer, workshops, seminarier, handledning och redovisningar.

  Examination

  Kursen examineras genom inlämningsuppgifter.

  Examinator

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kontakt

  Kursen ges bara inom program och går inte att läsa som fristående kurs. 

  Mer information om våra program hittar du här

  Om du går på ett program och har frågor om kursen, kontakta studievägledningen