Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Aktuella perspektiv inom interaktionsdesign

Kursen behandlar aktuella perspektiv och tendenser inom interaktionsdesign.

Kursen utgår från ett urval av aktuella nyckelområden som diskuteras utifrån aktuell forskning och branschkunskap. De områden, perspektiv och tendenser som diskuteras kan skifta mellan olika omgångar av kursen. 

Efter avslutad kurs kan du resonera kring aktuella perspektiv och tendenser i ämnet och överföra detta till dina designprocesser och metoder.

 • Kursupplägg

  Undervisningen sker på svenska.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, workshops, handledning och seminarier.

  Examination

  Kursen examineras genom inlämningsuppgifter.

  Examinator

   
 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
   
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

   
 • Kontakt

  Studievägledningen för kandidatprogram och kurser