Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Data- och systemvetenskap II

 • 30 hp

Kursen ger dig fördjupade kunskaper inom området data- och systemvetenskap.

Du läser delkurser inom människa-datorinteraktion, databaser, objektorienterad programmering och datorarkitektur.

Kursen kan byggas på med Data- och systemvetenskap III, 30 hp för dig som vill fördjupa dig ytterligare inom området.

Här hittar du mer information om att sätta ihop en examen genom att läsa fristående kurser

 • Kursupplägg

  Kursen ges endast som helfartskurs på vårterminer och består av fyra delkurser på 7,5 hp vardera. Observera att alla fyra delkurser måste vara godkända för att hela kursen på 30 hp ska bli godkänd och gå att inkludera i en examen.

  Delkurser

  Människa-datorinteraktion 7,5 hp
  Delkursen syftar till att ge dig grundläggande kunskaper om grundbegrepp inom området människa-datorinteraktion och användningsprocessens psykologi. Delkursen ger dig verktyg att identifiera faktorer som påverkar kommunikationen människa och dator positivt eller negativt och visar designmetoder som förbättrar kommunikationen mellan människa och dator.

  Databasmetodik 7,5 hp
  Delkursen ger grundläggande kunskaper och färdigheter i databasmetodik, inklusive kunskaper om begrepp, metoder och verktyg som används vid utformning och implementering av relationsdatabaser. Målet med kursen är att förmedla kunskaper om logisk och fysisk design av databaser för relationsmodellen. Baserat på användarkrav definierar vi och implementerar en normaliserad relationsdatabasmodell i ett relationsdatabashanteringssystem.

  Programmering 2 7,5 hp
  Delkursen fördjupar dina kunskaper inom objektorienterad programmering genom att gå igenom arv, klasshierarkier och dynamisk polymorfism. Dessutom fördjupas dina allmänna programmeringskunskaper genom introduktion av händelsestyrd programmering och grafiska användargränssnitt och datastrukturer. Vi använder Java som programmeringsspråk. Kursen ger också erfarenhet av programmering med komponentbibliotek (API), i detta fall Javas standardbibliotek.

  Datorsystem 7,5 hp
  Delkursen ger en orientering i moderna datorsystem inom områdena hårdvaruarkitektur, operativsystem och nätverk. Kursen ger grundläggande förståelse för datorsystemets komponenter och principer och deras betydelse. På kursen får du en grundläggande förståelse för operativsystem och kommunikationsnätverk och dess funktionalitet.

  Undervisning

  Människa-datorinteraktion 7,5 hp
  Undervisningen omfattar 10 föreläsningar, 5 inlämningsuppgifter och 5 obligatoriska seminarier.

  Databasmetodik 7,5 hp
  Delkursen genomförs med föreläsningar, lektioner, introduktioner, laborationer, projekt, redovisningar och handledning. Projektet har fem delar med obligatoriska redovisningar och genomförs i grupper om tre, fyra eller fem studenter. Antalet anpassas till totalantalet registrerade deltagare. Flera delkurskomponenter är inspelade och tillgängliga via internet. Några delkurskomponenter, eller delar av dem, ges möjligen endast via internet.

  Programmering 2 7,5 hp
  Undervisningen består av föreläsningar som går igenom begrep och illustrerar med exempel. Parallellt med undervisningen arbetar du med programmeringsuppgifter med möjlighet till handledning.

  Datorsystem 7,5 hp
  Undervisningen består av föreläsningar, övningspass och laborationer.

  Examination

  Människa-datorinteraktion 7,5 hp

  • Tentamen, 4,5hp, och inlämningsuppgifter
  • aktivt deltagande i de obligatoriska seminarierna, 3hp.
  • I början av kursen ges en "dugga" som kan ge bonuspoäng till ordinarie tenta.

  Databasmetodik 7,5 hp
  Examinationen består av två huvuddelar:

  1. tentamen, 4 hp
  2. projekt som består av fem delar som tillsammans ger 3,5 hp:
  •  Lektionsinlämning (inlämningsuppgift/quizzar, lämnas in en per lektion),
  •  Projekt 1,
  • Projekt 2,
  • Labb 1 och
  • Labb 2.

  Programmering 2, 7,5 hp
  Examinationen är uppdelad i två av varandra oberoende delar:

  • inlämningsuppgift, 3,5 hp: kan bestå av flera mindre inlämningsuppgifter. (t.ex. en inledande mindre uppgift och en större uppgift). Inlämningsuppgifterna består av problem som ska lösas och programmeras i Java. Uppgifterna löses enskilt i grupper om högst tre personer.
  • skriftlig tentamen, 4 hp. Böcker om Java-programmering är tillåtna som hjälpmedel på tentamen.

  Datorsystem 7,5 hp

  • Laboration, 3,5 hp. Under kursen hålls fyra laborationer.
  • Skriftlig tentamen, 4 hp

  Examinator

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Mer detaljerad kursinformation, litteraturlista, schema och datum för kursstart hittar du i delkurser och scheman. Välj termin i drop-down menyn och sök på kursen/delkursens namn.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Mer detaljerad kursinformation, litteraturlista, schema och datum för kursstart hittar du i delkurser och scheman. Välj termin i drop-down menyn och sök på kursen/delkursens namn.

 • Kontakt