Data- och systemvetenskap II, 30 hp

Om kursen

Kursen ger dig fördjupade kunskaper inom området data- och systemvetenskap. Du läser delkurser inom människa-datorinteraktion, databaser, objektorienterad programmering och datorarkitektur. Vill du fördjupa dig ytterligare inom området kan du bygga på kursen med data- och systemvetenskap III.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen