Data- och systemvetenskap III, 30 hp

Om kursen

Kursen fördjupar dina kunskaper inom området. Du läser valbara kurser motsvarande upp till 30 hp ur poolkursutbudet. Dessa kan vara tekniskt inriktade till exempel internetprogrammering eller design- och verksamhetsinriktade som projektledning, webbadministration eller affärssystem. Det är också möjligt att skriva en kandidatuppsats om 15 hp inom denna kurs.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen