Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Data warehousing

Denna kurs tar upp hur en särskild sorts informationssystem, så kallade datalager (på engelska Data Warehouses), kan användas inom affärsanalys och beslutsstöd (på engelska Business Intelligence) i organisationer.

Kursen går igenom arkitektur och underliggande tekniker för datalager, som modellering av datastrukturer för analys av data, dataintegration och hur datalager kan användas för implementering av dataanalys.

Den här kursen ges bara inom program eller Data- och systemvetenskap III, 30 hp och kan inte sökas som fristående kurs. 

 • Kursupplägg

  Kursens innehåll:

  • Introduktion till beslutstödssystem och business intelligence.
  • Historia, state-of-the-art inom datalager.
  • Principer och mönster för dimensionell modellering.
  • ETL (Extract Transform Load) och dataintegration.
  • Livcykel, datalagers utveckling- och underhållsprocess.
  • OLAP (Online Analytical Processing) och exempel på frågesråk för datakuber.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, laborationer och handledning.

  Undervisning på engelska.

  Examination

  Kursen examineras genom tentamen och inlämningsuppgifter.

  Examinator

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kontakt

  Studievägledningen för kandidatprogram och kurser