Språkteknologi - mänskliga språk och datorer, 7,5 hp

Om kursen

Språkteknologi är ett tvärvetenskapligt fält som omfattar all utveckling av datorprogram för att analysera och generera mänskligt språk, till exempel svenska eller engelska, och även modellering och simulering av mänskligt språkligt beteende med hjälp av datorer. Fältet använder och skapar kunskaper inom främst datavetenskap och språkvetenskap men även inom ämnen som pedagogik, statistik och matematik.

Området utvecklas i rasande fart och språkteknologi finns i allt fler tjänster och produkter som sökmotorer, översättningsprogram, intelligenta svarsagenter, språkanalys, ordbehandlare, textsammanfattning, dialogsystem, datorspel, medicinsk informatik (till exempel informationsextraktion), datorstött lärande och forensisk lingvistik (till exempel författaridentifiering).

Kursen behandlar språkteknologins möjligheter och begränsningar med fokus på de språkteknologiska verktyg som ligger nära forskningen och är relevanta för framtida arbete med till exempel design och implementation av informationssystem eller kravställning vid upphandling. Du får också kunskap om hur språkteknologi tillämpas i olika tjänster och produkter som konsumenter, företag och organisationer använder. Kursen går igenom de nödvändiga teoretiska grunderna i språkvetenskap (lingvistik) som behövs för att använda, utveckla och utvärdera språkteknologiska verktyg.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen