Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Språkteknologi - mänskliga språk och datorer

Kursen är inställd HT2023

På kursen får du lära dig teknikerna bakom AI och språkbearbetning.

Inom E-handeln används Artificiell Intelligens (AI) och språkteknologi för att hjälpa de som handlar att snabbare hitta rätt produkter. Tekniken används också för att fånga in nätbedragare och för att skapa, sammanfatta och skräddarsy produktutvärderingar eller göra smarta speldialoger. 

Teknikerna du lär dig på kursen används i många olika branscher. Spotify, Ikea, Artificial Solutions, Mojang, King, Doktor24, Polisen, Försäkringskassan, Statistikmyndigheten SCB, Karolinska Universitetssjukhuset är exempel på organisationer som använder AI och språk.

Språkteknologi är ett tvärvetenskapligt fält som omfattar all utveckling av datorprogram för att analysera och generera mänskligt språk, till exempel svenska eller engelska, och även modellering och simulering av mänskligt språkligt beteende med hjälp av datorer. 

Fältet använder och skapar kunskaper inom främst datavetenskap och språkvetenskap men även inom ämnen som pedagogik, statistik och matematik.

Området utvecklas i rasande fart och språkteknologi finns i allt fler tjänster och produkter som sökmotorer, översättningsprogram, intelligenta svarsagenter, språkanalys, ordbehandlare, textsammanfattning, dialogsystem, datorspel, medicinsk informatik (till exempel informationsextraktion), datorstött lärande och forensisk lingvistik (till exempel författaridentifiering).

Kursen behandlar språkteknologins möjligheter och begränsningar med fokus på de språkteknologiska verktyg som ligger nära forskningen och är relevanta för framtida arbete med till exempel design och implementation av informationssystem eller kravställning vid upphandling. Du får också kunskap om hur språkteknologi tillämpas i olika tjänster och produkter som konsumenter, företag och organisationer använder. Kursen går igenom de nödvändiga teoretiska grunderna i språkvetenskap (lingvistik) som behövs för att använda, utveckla och utvärdera språkteknologiska verktyg.

 • Kursupplägg

  Kursen går på halvfart på distans över Internet med förinspelade föreläsningar och (frivilliga) föreläsningar på Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, Stockholms universitet i Kista.

  Kursen ger inblick i tekniker för språkteknologi och vad de kan användas till. Efter avslutad kurs kan du:

  • använda grundläggande begrepp inom språkteknologi,
  • analysera språkteknologiska verktygs roll och effekt i olika IT-system,
  • på ett enkelt sätt förklara de språkteknologiska verktygens uppbyggnad,
  • använda språkteknologiska moduler för systemkonstruktion och språkteknologiska experiment,
  • utvärdera språkteknologiska program inom olika användningsområden.

  Vi uppmuntrar till att bilda lokala studiegrupper för labbövningar och projekt men det går också att delta i kursen enskilt via nätet.

  Undervisning

  • Föreläsningar: 14 föreläsningar x 2 timmar
  • Laborationer: 5 övningar x 2 timmar
  • Seminarium: 1 tillfälle x 2 timmar (2 tillfällen att välja mellan)

  Examination

  • Online-quizzar
  • Laborationer
  • Projekt- och seminarieuppgift
  • Skriftlig tentamen

  Examinator

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kontakt

  Studievägledningen - kandidatprogram och kurser