Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Människa-datorinteraktion

Kursen ger dig grundläggande kunskaper om grundbegrepp inom området människa-datorinteraktion och användningsprocessens psykologi.

Du får verktyg att identifiera faktorer som påverkar kommunikationen människa och dator positivt eller negativt och visar designmetoder som förbättrar kommunikationen mellan människa och dator.

Den här kursen ges bara inom program eller Data- och systemvetenskap II, 30 hp och kan inte sökas som fristående kurs.

 • Kursupplägg

  Kursen gå genom: 

  • Karaktären av området människa - datorinteraktion: historik, perspektiv och forskning. 
  • Översiktligt om perception och representation, medvetande och minne, konceptuella modeller och lärande. 
  • Egenskaper hos interaktiva system: kommunikationssituationen, medier för kommunikation, interaktionstekniker och processer. 
  • Interaktiva system relativt individer, arbetsuppgifter och organisationer.
  • Motiv för förbättringar av interaktiva system: 
   • funktionalitet, användbarhet,
   • modeller och modellkonflikter, 
   • anpassning av system efter användare och verksamheter, 
   • inlärning, utbildning och
   • dokumentation.
  • Analys av tillämpningar.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, handledning och seminarier. 
  Närvaro och aktivt deltagandet är obligatoriskt på seminarierna.

  Examination

  Kursen examineras genom tentamen och inlämningsuppgifter.

  Examinator

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kontakt

  Studievägledningen för kandidatprogram och kurser