Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Praktisk projektledning

 • 7,5 hp

Kursen lär dig förstå och använda grundläggande metoder och verktyg för att leda projekt.

Kursen skapar förståelse för och ger guidning i projektarbetets olika moment – från förstudie och kravspecifikation till uppföljning.

Eftersom kursen ges av Institutionen för data- och systemvetenskap är exempel och inlämningsuppgifter inriktade på IT-projekt. Därför kan det vara bra att ha viss IT-kunskap.

 • Kursupplägg

  Kursen är på totalt 7,5 hp (fem veckors studier = 1,5 hp per vecka) fördelade på två delar:

  Del 1
  3,5 hp: grundläggande metoder kring projektledning och praktisk tillämpning av dem som projektledare.
  Del 2
  2+2 hp: du tillämpar praktiskt de kunskaper som du lärt dig under del 1 genom två individuella uppgifter.

  Undervisning

  Kursen ges som distanskurs. All kommunikation mellan deltagarna och mellan deltagare och lärare sker i utbildningsplattformen. När du är antagen och registrerad på kursen kan du påbörja och avsluta kursen i sin egen takt inom ramen för registreringen.

  Examination

  Ingen fysisk närvaro krävs på kursen. Detta gäller även vid examination.

  Kursen är uppdelad i 3,5+2+2 hp

  Del 1: fyra individuella kunskapskontroller och fyra reflektionsuppgifter.
  Del 2: två individuella inlämningsuppgifter, om 2hp vardera.

  Examinator

   
 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Kursen ges flexibel på distans och har inget schema

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Hösten 2019

  • Bo Tonnquist: Projektledning (Upplaga: 7), Sanoma Utbildning, 2018, 9789152354988

  Våren 2020

  • Bo Tonnquist: Projektledning (Upplaga: 7), Sanoma Utbildning, 2018, 9789152354988
 • Mer information

  Sökbar till termin: VT våren, ST sommar och HT hösten.

 • Kontakt