Idéhistoria I, 30 hp

Idéhistoria handlar om hur människor tänkt genom tiderna om naturen, samhällena, universum, människan och djuren. I kursen Idéhistoria 1, 30 hp, får du möta de tänkare som har formulerat idéer inom filosofi, politik och vetenskap från antiken till idag.

Möt människor som velat förändra världen

Idéhistoria 1 är kronologiskt upplagd. Genom en serie föreläsningar, seminarier och läsning av kurslitteratur får du följa med på en genomgång av viktiga föreställningsvärldar och introduceras till teorier och metoder inom idéhistorisk forskning. Du får bekanta dig med antikens klassiska filosofer, lära känna de religiösa och vetenskapliga debatterna i renässansens och upplysningens Europa och förkovra dig i 1800- och 1900-talets politiska diskussioner. Du får möta människor som velat förändra världen och ibland lyckats, ibland misslyckats.

Kursupplägg

Kursen är uppdelad i fyra delmoment som vardera består av föreläsningar och seminarier. Vid seminarierna diskuterar vi idéhistoriska källtexter, hur de ska tolkas och deras roll i idéhistorien. Varje delkurs avslutas med en tentamen, oftast en hemskrivning.

Delkurser

Delkurs 1 - Antiken och medeltiden

Delkursen behandlar bland annat den antika grekiska filosofin, senatikens filosofskolor, kyrkofäderna samt skolastiken.

Delkurs 2 - Från renässans till upplysning

Delkursen behandlar bland annat renässansen, reformationen, den vetenskapliga revolutionen samt upplysningen.

Delkurs 3 - Från franska revolutionen till fin de siècle

Delkursen behandlar bland annat romantiken, de politiska ideologiernas framväxt, idéer om bildning samt utvecklingslära.

Delkurs 4 - Från sekelskiftet 1900 till våra dagar

Delkursen behandlar bland annat moderna människouppfattningar, totalitarism, existentialism, strukturalism samt postmodernism.

Undervisning

Kursen ges på helfart, vilket innebär att du förväntas lägga ner cirka 40 timmar per vecka på dina studier varav självstudietid är ungefär 30 timmar/vecka. Föreläsningar och seminarier ges alltså i en omfattning av cirka 10 timmar per vecka.

Examination

Kursen examineras genom hemskrivning. 

Examinator

Hösten 2019
Annika Berg
Karin Dirke
Victoria Fareld
Thord Silverbark

Våren 2020
Information kommer. 

Schema

Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

Möt oss

Våra forskare är dina lärare

Karin Dirke är docent och undervisar bland annat på Idéhistoria I. "Jag tycker idéhistoria svarar på frågor som andra ämnen ofta missar, om hur föränderliga våra världsbilder är men hur vi ändå kan känna igen oss i hur människor tänkt förr", säger hon. Läs hela intervjun med Karin Dirke.

Kontakt

Studentexpedition
Mattias Arreborn
Rum: 260
Tel: 08-674 74 84
E-post: expedition.ike@su.se

Besökstid: mån-tors kl. 9.30-11.30 samt tors kl. 13.30-15.30
Telefontid: tisd-ons kl. 13.30-15.30

Studievägledare, idéhistoria
Andreas Hellerstedt
Rum: 335
Tel: 08-674 73 20 
E-post: studievagledare@idehist.su.se

Besökstid och telefontid: tisdagar kl. 10.00–13.00

Studierektor, idéhistoria
Thord Silverbark
Rum: 356
Tel: 08-16 14 84
E-post: thord.silverbark@idehist.su.se

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen