Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Fem teman i den moderna tidens idéhistoria

 • 7,5 hp

Kursen gör fem nedslag i den moderna tidens idéhistoria i avsikt att fånga in väsentliga idémässiga teman.

I kursen behandlas de politiska ideologierna, darwinismen, uppfattningar om familj och sexualitet, tron på framsteget och dess kritiker och olika idéer om bildning, utbildning och medborgarskap under perioden. Idéerna relateras till förändringar av den västerländska kulturen i stort under den moderna tiden, det vill säga från sekelskiftet 1800 och fram till våra dagar.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisning består av föreläsningar och seminarier där de sistnämnda är obligatoriska. 

  Examination

  Kursen examineras genom en hemskrivning. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.

  Examinator

  Våren 2020
  Martin Wiklund

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt