Fem teman i den moderna tidens idéhistoria, 7,5 hp

Om kursen

Kursen gör fem nedslag i den moderna tidens idéhistoria i avsikt att fånga in väsentliga idémässiga teman. I kursen behandlas föreställningar om modernitet, kön, etniciteter, politiska ideologier och bildning från senare hälften av 1700-talet till våra dagar.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen