Fem teman i den moderna tidens idéhistoria, 7,5 hp

Kursen gör fem nedslag i den moderna tidens idéhistoria i avsikt att fånga in väsentliga idémässiga teman.

I kursen behandlas de politiska ideologierna, darwinismen, uppfattningar om familj och sexualitet, tron på framsteget och dess kritiker och olika idéer om bildning, utbildning och medborgarskap under perioden. Idéerna relateras till förändringar av den västerländska kulturen i stort under den moderna tiden, det vill säga från sekelskiftet 1800 och fram till våra dagar.

Kursupplägg

Undervisning

Undervisning består av föreläsningar och seminarier där de sistnämnda är obligatoriska. 

Examination

Kursen examineras genom en hemskrivning. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.

Examinator

Hösten 2019

Martin Wiklund

Schema

Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

Kontakt

KONTAKT

Studentexpedition
Mattias Arreborn
Rum: 260
Tel: 08-674 74 84
E-post: expedition.ike@su.se

Besökstid: mån-tors kl. 9.30-11.30 samt tors kl. 13.30-15.30
Telefontid: tisd-ons kl. 13.30-15.30

Studievägledare, idéhistoria
Andreas Hellerstedt
Tel: 08-674 73 20 
E-post: studievagledare@idehist.su.se

Besökstid och telefontid: tisdagar kl. 10.00–13.00

Studierektor, idéhistoria
Thord Silverbark
Tel: 08-16 14 84
E-post: thord.silverbark@idehist.su.se

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen