Postkolonial teori och historia, 7,5 hp

Om kursen

Syftet med kursen är att ge en översiktlig introduktion till den postkoloniala teoribildning som växt fram efter andra världskriget, samt ge en idéhistorisk förståelse för postkolonialismens framväxt. Kursen presenterar ett antal teoretiker och författares idéer om frågor som avkoloniseringsprocessen, språkets betydelse, den västerländska kunskapsproduktionen och den moderna rasismens strukturer.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen