Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Postkolonial teori och historia

Syftet med kursen är att ge en översiktlig introduktion till den postkoloniala teoribildning som växt fram efter andra världskriget, samt ge en idéhistorisk förståelse för postkolonialismens framväxt.

Cabu Curso
Marknadsplatsen i Cabu Curso, på guldkusten i Guinea, Johann Theodor de Bryprentmaker, 1602, Rijksmuseum, Wikimedia Commons

Kursen presenterar ett antal teoretiker och författares idéer om frågor som avkoloniseringsprocessen, språkets betydelse, den västerländska kunskapsproduktionen och den moderna rasismens strukturer.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Seminarierna är obligatoriska. 

  Examination

  Kursen examineras genom en hemskrivning. 

  Examinator

  Höstterminen 2021:
  Daniel Strand

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Mer information

  För dig som ska påbörja studier hos oss

  Viktig studieinformation HT2020 Idéhistoria (4617 Kb)

 • Kontakt

  Studievägledare Idéhistoria
  Studentexpedition