Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Postkolonial teori och historia

Syftet med kursen är att ge en översiktlig introduktion till den postkoloniala teoribildning som växt fram efter andra världskriget, samt ge en idéhistorisk förståelse för postkolonialismens framväxt.

Cabu Curso
Johann Theodor de Bry, Marktplaats in Cabo Corso, Guinea (1602, Rijksmuseum, Amsterdam)

Kursen presenterar ett antal teoretiker och författares idéer om frågor som avkoloniseringsprocessen, språkets betydelse, den västerländska kunskapsproduktionen och den moderna rasismens strukturer.